Oikaisuvaatimus Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Pelastakaa Kaukajärvi ry ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ovat jättäneet 1.11.2019 oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi koskien Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan 8.10.2019 tekemää päätöstä Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelma hävittää merkittävästi alueen luontoarvoja muuttaen luonnontilaistuvan kartanopuiston hoidetuksi maisemapuutarhaksi

Pily:n ja VLH:n yhteinen mielipide Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja Valkeakosken Lintuharrastajat ry eivät vastusta sinällään tuulivoimaloita, mutta ne on sijoitettava linnustollisesti sopiville paikoille. Hankkeiden vaikutuksista on myös tehtävä riittävät ja johdonmukaiset selvitykset. Kun otetaan huomioon muun muassa Karhunrahkan sijainti aivan usean tuulivoimalle aran lajin