Pilyn lausunto Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelmasta ym. 7.12.2018

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma antavat perustaa linnustoarvojen ja muiden luontoarvojen ottamiseksi huomioon. Useasti on ollut vain todettavissa, että konkreettiset toimenpiteet näyttävät sitten aika lailla toisilta kuin suunnitelmasta on voitu mieltää. Tohloppijärven ja sen ympäristön luontoarvoja uhkaavat lisääntyvä ihmisvaikutus

Pilyn lausunto Kangasalan Vääksyn osayleiskaavaluonnoksen alustavista suunnitelmista 29.11.2018

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on antanut 29.11.2018 lausunnon Kangasalan kunnalle Vääksyn osayleiskaavan alustavasta suunnitelmasta. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan mukaan Pohtiolammen kosteikon ja MAALI-alueen viereen suunnitelluista uusista rakennuspaikoista tulee luopua. Sitä vastoin Wääksyn kartanon pohjoispuolelle ja Pohtiolammen sääksisäätiön eteläpuolelle suunniteltuja uusia rakennuspaikkoja

Pilyn lausunto 17.9.2018 Kangasalan Herttualan osayleiskaavasta

BirdLife Suomen jäsenjärjestö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on jättänyt 17.9.2018 lausunnon Kangasalan Herttualan osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa muun muassa vqaaditaan suunnitelmissa olevan Kuohunlahden ylittävän kävelysillan poistamista tai ainakin siirtämistä aivan Lahdentien viereen. Luontopolun sijainti ei ole myöskään optimaalinen ajatellen lisääntyvän asukasmäärän tuottamaa haittaa

PiLY:n mielipide Pirkkalan kaakkoisalueen (Toivion) osayleiskaavaluonnoksesta 7.3.2018

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen (PiLY:n) näkemyksen mukaan Pirkkalan kaakkoisalueen osayleiskaavaluonnos on ylimitoitettu. Kaavaluonnos perustuu 15 000 uuteen asukkaaseen, kun nykyinen Pirkkalan asukasluku on 19 000. Ylimitoitettu kaavoitus on johtanut siihen, että maakuntakaavan mukaisia viheralueita on jouduttu käyttämään laajasti asumiseen. Maakuntakaava on