PiLY:n palaute Tampereella Viinikassa sijaitsevan Pahalammenpuiston yleissuunnitelmaluonnoksesta

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) on jättänyt 24.2.2017 Tampereen kaupungille palautteen, joka koskee Tampereella Viinikassa sijaitsevan Pahalammenpuiston yleissuunnitelmaluonnosta. PiLY:n kannan mukaan Pahalammenpuiston ja Pahalammen kunnostamisessa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen monipuolinen linnusto. Liian tehokkaat luontoon kajoavat toimenpiteet ja muut alueelle

12.12.2016 Muistutus Hallilan asemakaavasta

Muistutus Hallila, Hervanta, Korkinmäki, Lukonmäki, Muotiala, Turtola, katu-, virkistys-, liikenne- ja erityisalueita sekä kaupunginosien välistä rajaa, Messukylän kylän tilaa rn:o 1:57, raitiotie, uusi asemakaava ja asemakaavan muutos, asemakaavaan nro 8604 Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin, Luonto-Liiton Hämeen piirin ja

Lausunto moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajokieltoon Lempäälän Ahtialanjärven jäällä

Vanajavesikeskus on tehnyt hakemuksen nykyisin voimassa olevan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajokiellon muuttamiseksi Lempäälän Ahtialanjärven jääpeitteellä. Vanajavesikeskuksen muutoshakemus perustuu muun muassa siihen, että moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttäminen olisi mahdollista Lempäälässä sijaitsevan Ahtialanjärven kunnostustöissä silloin, kun kunnostustyöt ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymiä. Pirkanmaan

Suojelualoite Nokian Markluhdanlahdesta ympäristöineen 13.10.2016

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Nokian luonto ovat jättäneet 13.10.2016 Nokian kaupunginhallitukselle suojelualoitteen, joka koskee Markluhdanlahtea ja sen lähiympäristöä. Markluhdanlahti käsittää ranta-, kosteikko- ja metsäluontotyyppejä. Alueen kasvisto on monipuolinen. Viitasammakko, vesisiippa ja täplälampikorento esiintyvät alueella. Linnustollisesti alue on edustava

Mielipide Hallilan ym. asemakaavaluonnoksesta

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistyi osallistui yhdessä muiden luontojärjestöjen kanssa mielipiteeseen Hallilan ym. asemakaavaluonnoksesta 15.9.2016. PiLY:n näkemyksen mukaan raitovaunutien pysäkin muutoksella toiseen paikkaan voidaan säästää linnustolle arvokasta metsää ja näin turvata alueen monipuolista linnustoa. Mielipide on luettavissa täältä.