Lausunto Kangasalan Herttualan yleisosakaavaehdotuksesta

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Kangasalan luonto ovat jättäneet 31.8.2016 Kangasalan kunnalle lausunnon, joka koskee Herttualan kaavasuunnitelmaa. Aluehan on linnustollisesti merkittävä. Kaava-alueen vieressä on Kirkkojärven Natura-alue ja muutoinkin kaavoitettava alue on osittain IBA/FINIBA-aluetta ja myös maakunnallista MAALI-aluetta. Kaavoitussuunnitelmat muodostavat uhkia alueen

aikaisemma kannanotot

05.02.2016 – Palaute maisemapellot_ja_niityt_tampere_palaute 25.01.2016 – Muistutus Hervantajärven asemakaavasta nro 8192 13.10.2015 – Vetoomus UPM:lle luopumiseksi Punkaniemen hakkuista 21.09.2015 – PiLY:n huomautus Oriveden Eräpyhän metsänhakkuusuunnitelmasta 07.08.2015 – Mielipide valtatie 12 yva-ohjelmasta 30.03.2015 – Valitus Humppilan Kaitasuota koskevaan ympäristölupaan 21.03.2015 –