Oikaisuvaatimus Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Pelastakaa Kaukajärvi ry ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ovat jättäneet 1.11.2019 oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi koskien Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan 8.10.2019 tekemää päätöstä Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelma hävittää merkittävästi alueen luontoarvoja muuttaen luonnontilaistuvan kartanopuiston hoidetuksi maisemapuutarhaksi

Pilyn lausunto Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelmasta ym. 7.12.2018

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma antavat perustaa linnustoarvojen ja muiden luontoarvojen ottamiseksi huomioon. Useasti on ollut vain todettavissa, että konkreettiset toimenpiteet näyttävät sitten aika lailla toisilta kuin suunnitelmasta on voitu mieltää. Tohloppijärven ja sen ympäristön luontoarvoja uhkaavat lisääntyvä ihmisvaikutus