Pily:n palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta nro 8773 Kaavoitusalueelle on laatinut luontoselvityksen 4.10.2019 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Linnustoselvitys on tehty ainoastaan yhtenä päivänä 12.6.2019. Samanaikaisesti on ilmeisesti tehty myös luontotyyppiselvitys ja kasvillisuusselvitys. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys toteaa,

Lintutilanne syyskuun vaihteessa

Alkavan syksyn varmana merkkinä on kurkiparvien ilmaantuminen pelloille odottelemaan muutolle lähtöä. Pitkin kesää on näkynyt joitakin luppokurkiparvia. Niissäkin voi olla satakin lintua. Nämä ovat pesimättömiä kurkia. Elokuun loppupuolella on Pirkanmaan pelloille alkanut ilmaantua kurkiparvia tankkaamaan. Esimerkiksi Sastamalan Honkolassa on 26.8.

Pily:n lausunto Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta 20.3.2021

Helvetinjärven kansallispuiston kävijämäärät ovat kovassa kasvussa. Kävijämäärä on lisääntynyt lyhyessä ajassa 20 000 aina 80 000 kävijään vuosittain. Tämä aiheuttaa suuriakin paineita ohjata ja hajauttaa kävijöitä siten, ettei kävijämäärän kasvu synnytä puiston kulumista eikä riko luonnonrauhaa. Jos haitalliset vaikutukset kasvavat,