Pilyn lausunto Kangasalan Vääksyn osayleiskaavaluonnoksen alustavista suunnitelmista 29.11.2018

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on antanut 29.11.2018 lausunnon Kangasalan kunnalle Vääksyn osayleiskaavan alustavasta suunnitelmasta. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan mukaan Pohtiolammen kosteikon ja MAALI-alueen viereen suunnitelluista uusista rakennuspaikoista tulee luopua. Sitä vastoin Wääksyn kartanon pohjoispuolelle ja Pohtiolammen sääksisäätiön eteläpuolelle suunniteltuja uusia rakennuspaikkoja

Pilyn lausunto 17.9.2018 Kangasalan Herttualan osayleiskaavasta

BirdLife Suomen jäsenjärjestö Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on jättänyt 17.9.2018 lausunnon Kangasalan Herttualan osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunnossa muun muassa vqaaditaan suunnitelmissa olevan Kuohunlahden ylittävän kävelysillan poistamista tai ainakin siirtämistä aivan Lahdentien viereen. Luontopolun sijainti ei ole myöskään optimaalinen ajatellen lisääntyvän asukasmäärän tuottamaa haittaa

PiLY:n mielipide Pirkkalan kaakkoisalueen (Toivion) osayleiskaavaluonnoksesta 7.3.2018

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen (PiLY:n) näkemyksen mukaan Pirkkalan kaakkoisalueen osayleiskaavaluonnos on ylimitoitettu. Kaavaluonnos perustuu 15 000 uuteen asukkaaseen, kun nykyinen Pirkkalan asukasluku on 19 000. Ylimitoitettu kaavoitus on johtanut siihen, että maakuntakaavan mukaisia viheralueita on jouduttu käyttämään laajasti asumiseen. Maakuntakaava on

PiLY:n lausunto Kangasalan Kuhmalahden rantaosayleiskaavasta ym. 22.9.2017

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) on jättänyt lausunnon Kangasalan Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnoksesta ym. 22.9.2017. Lausunnossa todetaan, että linnustoselvitykset on tehty aivan liian ylimalkaisesti ja riittäviä maastotöitä ei ole suoritettu. Edelleen lausunnossa puututaan muun muassa Kuhmalahden Maljastensalmelle suunniteltuihin seitsemään uuteen rakennuspaikkaan. Maljastensalmi on

Lintuviesti etsii päätoimittajaa

Tule mukaan tekemään Suomen parhaimmistoon kuuluvaa lintulehteä! Lintuviesti on Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen jäsenlehti, joka postitetaan noin 1100 jäsenellemme. Se on yhdistyksen keulakuva, joka tarjoaa jokaiselle jäsenellemme jotakin. Lintuviesti ilmestyy säännöllisesti 4 kertaa vuodessa, 3 kuukauden välein. Päätoimittajan tehtävät: Ajankohtaisten yhdistyksen