Pily:n palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta nro 8773 Kaavoitusalueelle on laatinut luontoselvityksen 4.10.2019 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Linnustoselvitys on tehty ainoastaan yhtenä päivänä 12.6.2019. Samanaikaisesti on ilmeisesti tehty myös luontotyyppiselvitys ja kasvillisuusselvitys. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys toteaa,