PiLYn toimihenkilöt

Hallitus 2020

PiLYn asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä neljä muuta jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi. Hallitukseen valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle yhdistyksen syyskokouksessa; erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Jukka T. Helin                    050-356 3231   puheenjohtaja
Kim Hietikko            jäsen
Tuija Palonen                                      taloudenhoitaja
Toni Eskelin                                                 jäsen
Ilkka Porttikivi         sihteeri
Valtteri Salonen         050-598 7337        jäsensihteeri
Kari Salo                    jäsen
Timo Havimo               040-0633875      varapuheenjohtaja


Lintulaskentojen edistäminen ja koordinointi PiLY:n toimialueella

Heikki Innala
Kim Kuntze
Petri Seppälä 040-588 3164


Nuorisojaosto järjestää alle 25-vuotiaille suunnattua toimintaa. Nuorisojaosto retkeilee säännöllisesti Pirkanmaalla etenkin viikonloppuisin. Retkille pääsee mukaan kysymällä infoa tai liittymällä nuorisojaoston WhatsApp ryhmään. Ryhmään pääsee liittymään laittamalla viestiä 0442111012 (Niklas Paulaniemi).

Niklas Paulaniemi vetäjä


PiLYn suojelutoimikunnan tehtävänä on tehostaa suojeluasioiden käsittelyä yhdistyksessä. Voit ottaa yhteyttä suojeluvastaavaan suojeluasioissa, joihin kaivataan yhdistyksen kannanottoa tai toimia.

Jukka T. Helin suojeluvastaava
Kari Laamanen  jäsen
Sanna Junttanen jäsen
Pekka Rintamäki jäsen
Timo Laine jäsen
Kim Hietikko jäsen
PiLY:n havaintotoimikunta
ylläpitää yhdistyksen Tiira-järjestelmässä sijaitsevaa havaintotietokantaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat havaintojen tarkistaminen (alueharvinaisuuskomitean ohella), mielenkiintoisuus- ja salausmäärittelyiden ylläpitäminen, koontihavaintojen tekeminen ja Tiiran havaintojen toimittaminen eri tahojen käyttöön.

Petri Seppälä 040-588 3164 aluevastaava
Jukka T. Helin jäsen
Peter Uppstu jäsen
Ilkka Sahi jäsen
Pekka Rintamäki jäsen
Kim Kuntze jäsen

Aluerariteettikomitean eli ARK:n tehtävänä on tarkastaa Pirkanmaan alueella tehdyt harvinaisuushavainnot.

Hannu Koskinen
Niklas Paulaniemi sihteeri
Pekka Rintamäki jäsen
Valtteri Salonen
Petri Salo jäsen
Aarne Ohtonen jäsen


BirdLife-edustajat 2020 – 2021

Ylintä päätäntävaltaa BirdLife Suomessa käyttää jäsenyhdistysten valitsemista edustajista koostuva edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. BirdLife Suomella on 30 jäsenyhdistystä, joilla on yhteensä 89 edustajaa. Edustajien määrä perustuu kunkin jäsenyhdistyksen jäsenmäärään – PiLYllä edustajia on kuusi.

Timo Havimo
Tuija Palonen 
Maija-Leena Setälä
Petri Seppälä 
Valtteri Salonen
Toni Eskelin
Jukka T. Helin 

 


Arkistot

Yhdistyksen arkisto, havainnot ja kirjasto:

Arkistonhoitaja Stina Pohjankorpi puh. 040-7796686

Kuva-arkisto Gallerian ylläpito:


Lintuviesti

Lintuviesti on PiLYn neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Lehden aihepiirinä on Pirkanmaalainen linnusto ja lintuharrastus.

Stina Pohjankorpi päätoimittaja
Kristian Seppälä taittaja
Helena Forss oikolukija
Martti Partanen oikolukija
Petri Seppälä toimittaja
Raimo Seppälä toimittaja, yhdistyksen kuvavastaava


Retkikummit

Retkikummit ovat yhdistyksen jäseniä, jotka ovat lupautuneet vetämään yleisölle suunnattuja linturetkiä.

Jukka T. Helin 050-356 3231         Tampere (BirdLife)
Olavi Kalkko                                 Tampere (Pily)
Kimmo Karppinen                        Orivesi (BirdLife)
Kim Kuntze                                        (BirdLife)
Pirjo Peltoniemi 0400-981 921       Orivesi (BirdLife)
Timo Peltoniemi 0400-966 653    Orivesi (BirdLife)
Petri Seppälä                                        Sastamala (BirdLife)
Anne Viitalaakso                      Nokia (BirdLife)
Jarmo Koivisto                                            Nokia (BirdLife)
Kim Hietikko                                       Tampere (BirdLife)
Ilkka Sahi                                           Ruovesi (Pily)
Kari Salo                                           Orivesi (BirdLife)
Eila Smolander                                Orivesi (BirdLife)
Ville Wallgrèn                                  Tampere (Pily)

Lisää tietoa retkikummeista.


www-vastaavat

PiLYn www-vastaavat päivittävät tätä sivustoa.

Jukka T. Helin
Tuija Palonen


Muut toimihenkilöt

Vuoden lintu 2021 (pikkutikka)
Vastaava Kim Hietikko

Maalivastaava Petri Seppälä 040-588 3164
Lintuaseman hoitaja Vesa Tuominen
Nokian Lintukoulu Anne Viitalaakso ja Jarmo Koivisto