Toimihenkilöt

PiLYn toimihenkilöt

Hallitus 2018

PiLYn asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä neljä muuta jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi. Hallitukseen valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle yhdistyksen syyskokouksessa; erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Jukka T. Helin                    050-356 3231   puheenjohtaja
Tarja Bruun                                                                                             jäsen
Tuija Palonen                                      taloudenhoitaja
Niklas Paulaniemi                                    jäsen
Risto Taskinen                                        sihteeri
Valtteri Salonen                                         jäsensihteeri
Anne Viitalaakso                                  jäsen
Timo Havimo                                          varapuheenjohtaja


Lintulaskentojen edistäminen ja koordinointi PiLY:n toimialueella

Heikki Innala
Kim Kuntze
Petri Seppälä 040-588 3164


Nuorisojaosto järjestää alle 25-vuotiaille suunnattua toimintaa.

Niklas Paulaniemi vetäjä


PiLYn suojelutoimikunnan tehtävänä on tehostaa suojeluasioiden käsittelyä yhdistyksessä. Voit ottaa yhteyttä suojeluvastaavaan suojeluasioissa, joihin kaivataan yhdistyksen kannanottoa tai toimia.

Jukka T. Helin suojeluvastaava
Kari Laamanen  jäsen
Sanna Junttanen jäsen
Pekka Rintamäki jäsen
Timo Laine jäsen
Juho Könönen jäsen
PiLY:n havaintotoimikunta
ylläpitää yhdistyksen Tiira-järjestelmässä sijaitsevaa havaintotietokantaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat havaintojen tarkistaminen (alueharvinaisuuskomitean ohella), mielenkiintoisuus- ja salausmäärittelyiden ylläpitäminen, koontihavaintojen tekeminen ja Tiiran havaintojen toimittaminen eri tahojen käyttöön.

Petri Seppälä 040-588 3164 aluevastaava
Jukka T. Helin jäsen
Heikki Innala jäsen
Peter Uppstu jäsen
Ilkka Sahi jäsen
Niklas Paulaniemi jäsen
Pekka Rintamäki jäsen

Aluerariteettikomitean eli ARK:n tehtävänä on tarkastaa Pirkanmaan alueella tehdyt harvinaisuushavainnot.

Hannu Koskinen puheenjohtaja
Pekka Rintamäki jäsen
Valtteri Salonen ARK:n sihteeri
Petri Salo jäsen
Juho Könönen jäsen
Aarne Ohtonen jäsen


BirdLife-edustajat 2018–2019

Ylintä päätäntävaltaa BirdLife Suomessa käyttää jäsenyhdistysten valitsemista edustajista koostuva edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. BirdLife Suomella on 30 jäsenyhdistystä, joilla on yhteensä 89 edustajaa. Edustajien määrä perustuu kunkin jäsenyhdistyksen jäsenmäärään – PiLYllä edustajia on kuusi.

Timo Havimo
Tuija Palonen 
Maija-Leena Setälä
Petri Seppälä 
Peter Uppstu 
Jukka T. Helin 


Arkistot

Yhdistyksen arkisto, havainnot ja kirjasto:

Arkistonhoitaja Stina Ahvenjärvi puh. 040-7796686

Kuva-arkisto Gallerian ylläpito:


Lintuviesti

Lintuviesti on PiLYn neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Lehden aihepiirinä on Pirkanmaalainen linnusto ja lintuharrastus.

Stina Ahvenjärvi päätoimittaja
Pekka Rintamäki vt. päätoimittaja
Kristian Seppälä taittaja
Helena Forss oikolukija
Martti Partanen oikolukija
Petri Seppälä toimittaja
Raimo Seppälä toimittaja, yhdistyksen kuvavastaava


Retkikummit

Retkikummit ovat yhdistyksen jäseniä, jotka ovat lupautuneet vetämään yleisölle suunnattuja linturetkiä.

Jukka T. Helin 050-356 3231         Tampere
Olavi Kalkko                                 Tampere
Kimmo Karppinen                        Orivesi
Kim Kuntze
Pirjo Peltoniemi 0400-981 921       Orivesi
Timo Peltoniemi 0400-966 653    Orivesi
Petri Seppälä                               Sastamala
Anne Viitalaakso                         Nokia

Lisää tietoa retkikummeista.


www-vastaavat

PiLYn www-vastaavat päivittävät tätä sivustoa.

Jukka T. Helin
Tuija Palonen


Muut toimihenkilöt

Vuoden lintu 2018 ( punasotka) -vastaava Joni Raivio ">

Maalivastaava Petri Seppälä 040-588 3164
Lintuaseman hoitaja Vesa Tuominen
Nokian Lintukoulu Anne Viitalaakso ja Jarmo Koivisto