Kannanotot

aikaisemma kannanotot

 • 05.02.2016 – Palaute maisemapellot_ja_niityt_tampere_palaute
 • 25.01.2016 – Muistutus Hervantajärven asemakaavasta nro 8192
 • 13.10.2015 – Vetoomus UPM:lle luopumiseksi Punkaniemen hakkuista
 • 21.09.2015 – PiLY:n huomautus Oriveden Eräpyhän metsänhakkuusuunnitelmasta
 • 07.08.2015 – Mielipide valtatie 12 yva-ohjelmasta
 • 30.03.2015 – Valitus Humppilan Kaitasuota koskevaan ympäristölupaan
 • 21.03.2015 – Lisälausuma poikkeusluvasta Turun hallinto-oikeudelle
 • 11.03.2015 – Asiantuntijalausunto Urjalan-Humppilan tuulivoimakaavasta
 • 02.03.2015 – Valitus Suomen riistakeskus Satakunnan poikkeuslupapäätöksestä
 • 27.02.2015 – Vastaselitys Turun hallinto-oikeudelle
 • 23.02.2015 – Huomautus Sastamalan Iilivuoren kivenlouhintahakemuksesta
 • 20.02.2015 – Valitus Kangasalan Lamminrahkan osayleiskaavasta
 • 20.02.2015 – Valitus Tampereen Ojalan osayleiskaavan hyväksymisestä
 • 05.12.2014 – Lausunto Pärrinkulman kaavaluonnoksesta
 • 30.11.2014 – Lausunto Punkalaitumen Isosuon tuulivoima-aluesuunnitelmasta
 • 11.11.2014 – Lausunto Sikojoen kunnostussuunnitelmasta
 • 04.11.2014 – Lausunto Kangasalan Herttualaa koskevasta asemakaavaehdotuksesta
 • 24.10.2014 – lausunto Urja-Humppila tuulivoimapuistoa koskien
 • 08.08.2014 – Vastine Suomen riistakeskus Satakunnan lausuntoon
 • 31.03.2014 – PiLY:n valitus pesimäaikaisesta poikkeusluvasta
 • 24.09.2012 – Avoin vetoomus Tampereen kaupunginhallitukselle Teiskon metsien säästämiseksi ja suojelemiseksi
 • 21.09.2012 – Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Hervantajärven osayleiskaavan hyväksymistä
 • 14.09.2012 – Muistutus Oriveden Kuivasniemen pengertiestä
 • 06.07.2012 – Valitus Suomen riistakeskus Satakunnan myöntämästä kanadanhanhia koskevasta poikkeusluvasta
 • 31.01.2012 – Valitus Vapon Urjalan Kaitasuon turpeenottoluvasta
 • 05.10.2011 – Mielipide Iidesjärven yleiskaavasuunnitelmasta
 • 26.04.2011 – Muistutus koskien vesijettikisoja
 • 14.03.2011 – Valitus Kangasalan Tiihalan tuulivoimalasta
 • 02.03.2011 – Muistutus koskien turpeenottoa Parkanon Louhinevalta
 • 01.02.2011 – Mielipide Rudus Oy:n kiviainesten ottosuunnitelmaan liittyen
 • 26.01.2011 – Lausunto Ruoveden rantaosayleiskaavasta, osa-alue 1
 • 20.10.2010 – Muistutus koskien turpeenottoa Urjalan Kaitasuolta
 • 20.10.2010 – Muistutus koskien turpeenottoa Virtain Pahkanevalta
 • 06.10.2010 – Lausunto Pirkanmaan Liiton turvekaavaehdotuksesta 8.9.2010
 • 30.09.2010 – Kangasalan Tiihalaan suunniteltu suurtuulivoimala
 • 18.04.2010 – Aloite Vapo Oy:lle arvokkaiden soiden suojelemiseksi
 • 15.02.2010 – Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotus
 • 12.02.2010 – Palaute Iidesjärven perhepuiston ideasuunnitelmista
 • 18.01.2010 – Muistutus Atalan Risson asemakaavaluonnoksesta
 • 30.12.2009 – Mielipide yva-selostuksesta koskien valtatie 3 parantamista
 • 30.12.2009 – Mielipide koskien Pirkanmaan maakuntavaihekaava 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
 • 09.12.2009 – Aloite Tampereen kaupungille metsiensuojelusta
 • 31.10.2009 – Ennakkolausunto Gasumin kaasuputkilinjaukseen
 • 08.10.2009 – Muistutus Atalan Risson alueen kaavaluonnoksesta
 • 01.10.2009 – PiLYn hallituksen 1.10.2009 hyväksymä Lokkisaaripaketti
 • 31.08.2009 – Muistutus Hervantajärven osayleiskaavaehdotuksesta
 • 04.07.2009 – Palaute Iso-Vilusen maisemointisuunnitelmaan
 • 12.03.2009 – Muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien turpeenottoa Housunevalta ja Kirnunevalta