Kannanotot

Lausunto Kangasalan Herttualan yleisosakaavaehdotuksesta

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Kangasalan luonto ovat jättäneet 31.8.2016 Kangasalan kunnalle lausunnon, joka koskee Herttualan kaavasuunnitelmaa. Aluehan on linnustollisesti merkittävä. Kaava-alueen vieressä on Kirkkojärven Natura-alue ja muutoinkin kaavoitettava alue on osittain IBA/FINIBA-aluetta ja myös maakunnallista MAALI-aluetta. Kaavoitussuunnitelmat muodostavat uhkia alueen linnustollisille arvoille. On huomattava sekin, että Kirkkojärven Natura-alueeseen vaikuttaa muun muassa Herttualan kaavasuunnitelman lisäksi valtatie 12 parannushanke. Eri hankkeiden yhteisvaikutukset on arvioitava huolellisesti. On myös tarkoin mieittävä, millä ratkaisuilla syntyviä haittoja voidaan ehkäistä.

Lausunto on luettavissa täältä: