Kannanotot

Suojelualoite Nokian Markluhdanlahdesta ympäristöineen 13.10.2016

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Nokian luonto ovat jättäneet 13.10.2016 Nokian kaupunginhallitukselle suojelualoitteen, joka koskee Markluhdanlahtea ja sen lähiympäristöä. Markluhdanlahti käsittää ranta-, kosteikko- ja metsäluontotyyppejä. Alueen kasvisto on monipuolinen. Viitasammakko, vesisiippa ja täplälampikorento esiintyvät alueella. Linnustollisesti alue on edustava ja moninpuolinen niin pesimälajistoltaan kuin muutonaikaiselta lajistoltaan. Nokian Markluhdanlahti on yksi Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen määrittämä maakunnallisesti tärkeä lintukohde (MAALI-alue).

Suojelualoitteen teksti on luettavissa täältä.