Kannanotot

PiLY:n palaute Tampereella Viinikassa sijaitsevan Pahalammenpuiston yleissuunnitelmaluonnoksesta

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) on jättänyt 24.2.2017 Tampereen kaupungille palautteen, joka koskee Tampereella Viinikassa sijaitsevan Pahalammenpuiston yleissuunnitelmaluonnosta.

PiLY:n kannan mukaan Pahalammenpuiston ja Pahalammen kunnostamisessa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen monipuolinen linnusto. Liian tehokkaat luontoon kajoavat toimenpiteet ja muut alueelle suunniteltavat toimet vaarantavat alueella nyt pesivän ja muutoin viihtyvän linnuston. PiLY ehdottaakin, että alueen suunnittelu tehdään yhteistyössä paikallisten lintuharrastajien kanssa, jotta alueen linnusto voisi säilyä alueella myös jatkossa.

PiLY ehdottaa lisäksi, että Pahalammelle rakennetaan lammen pohjaan ankkuroitu pesimälautta härkälinnulle. Näin härkälintu pystyisi tulevaisuudessa pesimään vähemmän häiriöille alttiina kuin nyt.

Palaute kokonaisuudessaan on luettavissa täältä.