KannanototUutiset

PiLY:n lausunto Kangasalan Kuhmalahden rantaosayleiskaavasta ym. 22.9.2017

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) on jättänyt lausunnon Kangasalan Kuhmalahden rantaosayleiskaavaluonnoksesta ym. 22.9.2017. Lausunnossa todetaan, että linnustoselvitykset on tehty aivan liian ylimalkaisesti ja riittäviä maastotöitä ei ole suoritettu. Edelleen lausunnossa puututaan muun muassa Kuhmalahden Maljastensalmelle suunniteltuihin seitsemään uuteen rakennuspaikkaan. Maljastensalmi on PiLY:n määrittelemä yksi tärkeä lintualue Pirkanmaalla (MAALI-alue). Maljastensalmen alue on niin pesimäaikaisesti kuin muuttoaikaan merkittävä lintualue. Alueella pesii uhanalaisia lajeja ja muuttoaikana lepäilee monipuolinen linnusto. PiLY:n kannan mukaan Maljastensalmen alue ei kestä uutta rakentamista ja tätä kautta myös vesiliikenteen lisääntymistä. Ranta-alueet ovat tärkeitä Pirkanmaan viimeisten kuhankeittäjien reviirialueita sekä valkoselkätikan oleilu- ja reviirialueita.

Koko lausunto on luettavissa täältä.