KannanototUutiset

PiLY:n mielipide Pirkkalan kaakkoisalueen (Toivion) osayleiskaavaluonnoksesta 7.3.2018

Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen (PiLY:n) näkemyksen mukaan Pirkkalan kaakkoisalueen osayleiskaavaluonnos on ylimitoitettu. Kaavaluonnos perustuu 15 000 uuteen asukkaaseen, kun nykyinen Pirkkalan asukasluku on 19 000. Ylimitoitettu kaavoitus on johtanut siihen, että maakuntakaavan mukaisia viheralueita on jouduttu käyttämään laajasti asumiseen. Maakuntakaava on alempia kaavoja ohjaava kaava, ja osayleiskaavaluonnos on ristiriidassa maakuntakaavan suojelumääräysten kanssa. Nykyinen kaavaluonnos ei turvaa arvokkaiden luonto- ja linnustoarvojen säilymistä kaavoitusalueella. PiLY katsoo, että osayleiskaavaluonnos on palautettava perusteelliseen uuteen valmisteluun. Samalla on osallistettava kuntalaiset lainsäädännön ja yhteisöllisyyden periaatteiden mukaisesti kaavan laatimiseen. Taaporinvuoren-Myllyvuoren alue ja Tampereen puolella Pärrinkosken luonnonsuojelualue muodostavat luontoarvoista monipuolisen kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus tulee säilyttää Pirkkalan ja Tampereen välisellä yhteistyöllä.

Seuraavasta linkistä voi tutustua PiLY:n mielipiteeseen kokonaisuudessaan:

http://blogi.pily.fi/wp-content/uploads/Toivion-kaavaluonnos-Pirkkala.pdf