KannanototUutiset

Pilyn lausunto Kangasalan Vääksyn osayleiskaavaluonnoksen alustavista suunnitelmista 29.11.2018

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on antanut 29.11.2018 lausunnon Kangasalan kunnalle Vääksyn osayleiskaavan alustavasta suunnitelmasta.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan mukaan Pohtiolammen kosteikon ja MAALI-alueen
viereen suunnitelluista uusista rakennuspaikoista tulee luopua. Sitä vastoin Wääksyn
kartanon pohjoispuolelle ja Pohtiolammen sääksisäätiön eteläpuolelle suunniteltuja uusia
rakennuspaikkoja voidaan harkita, vaikka niistä koituu ilmeistä linnustollista haittaa ainakin jonkin
verran. Pirkanmaan lintutieteeellinen yhdistys kiinnittää huomiota myös Kangasalan strategisen
yleiskaavan 2040 linjanvetoon, että Vääksyn alueen luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen on
keskeistä, vaikkakin alueella edistetään hevostaloutta ja luontomatkailua.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.Pily Kangasala Vääksy lausunto 29.11.2018