KannanototUutiset

Pilyn lausunto Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelmasta ym. 7.12.2018

Tohloppijärven ympäristön kehittämissuunnitelma ja viheralueiden hoitosuunnitelma antavat
perustaa linnustoarvojen ja muiden luontoarvojen ottamiseksi huomioon. Useasti on ollut vain
todettavissa, että konkreettiset toimenpiteet näyttävät sitten aika lailla toisilta kuin suunnitelmasta
on voitu mieltää. Tohloppijärven ja sen ympäristön luontoarvoja uhkaavat lisääntyvä ihmisvaikutus
ja -toiminta arvokkaalla luontoalueella. Jos tämän vaikutuksen ohjaamisessa epäonnistutaan, edessä
on väistämätön luontoarvojen vähentyminen. Tämä näkyisi myös linnuston monipuoiisuuden ja
määrän vähentymisenä. Alueen merkitys tulevaisuudessa kasvavana virkistyskäyttöalueena erilaisin
palveluin asettaa luontoarvojen säilyttämistavoitteelle suuret haasteet.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.