KannanototUutiset

Pilyn lausunto Kaukaniemen hoito-ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta 20.12.2018

Pilyn kannan mukaan nykyinen Kaukaniemen suunnitelma ei turvaa monipuolisen linnuston ja
muun luonnon säilymistä alueella. Kaukaniemen linnustoarvojen romahtaminen olisi suuri vahinko,
koska Tampereella ei ole Kaukaniemen kaltaisia alueita juurikaan. Hoidettuja suuria ja siistejä
linnustoltaan köyhiä nurmikkoalueita, joilla on muutama puu, kyllä riittää. Kaukaniemessä olisi
mahdollista laittaa luontoarvot keskeiseen asemaan. Suunnitelmassakin koko Kaukaniemen alue on
rajattu arvokkaana linnustoalueena.

Koko lausunto on luettavissa täältä.