Kannanotot

Pily:n ja VLH:n yhteinen mielipide Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja Valkeakosken Lintuharrastajat ry eivät vastusta sinällään
tuulivoimaloita, mutta ne on sijoitettava linnustollisesti sopiville paikoille. Hankkeiden vaikutuksista
on myös tehtävä riittävät ja johdonmukaiset selvitykset. Kun otetaan huomioon muun muassa
Karhunrahkan sijainti aivan usean tuulivoimalle aran lajin päämuuttoreitin vieressä sekä viime
vuosina voimakkaasti lisääntynyt eri lajisten hanhien ja kahlaajien (joista useiden kannat ovat
selkeästi vähentyneet) ruokaileminen ja lepäileminen suunnittelualueen läheisillä pelloilla, on
suositeltavaa luopua tuulivoimarakentamisesta hankkeen mukaisesti tuolle alueelle. Hankealueella
on myös petolintututkimusta, jonka jatkon kyseinen hanke vaarantaa. On edelleen muistettava, että
saman muuttoreitin varrella on toinen tuulivoima-alue Urjala-Humppila. Urjala-Humppilan
tuulivoima-alue koostuu 17 voimalasta ja se sijaitsee 23 km lounaaseen Karhunrahkasta.

Mielipide kokonaisuudessaan on täältä: