Uutiset

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen mielipide Iidesjärven perhepuistosta 9.12.2020

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ehdottaa perhepuistosunnitelmasta luopumista
kokonaisuutena. Nykyistä Iidesjärven rantojen monipuolista luontoaluetta voidaan kehittää
paloittain säilyttämällä se, mikä on arvokasta. Ei ole perusteltua lähteä muokkaamaan nykyistä
luonnoltaan arvokasta aluetta suurin kustannuksin.

Alue on jo nyt vilkkaassa virkistys- ja retkeilykäytössä. Koululaiset ja päiväkotilapset tutustuvat
aktiivisesti alueen luontoon. Suunnittelun kautta alueen luonnon vetovoimaisuutta voidaan
entisestään vahvistaa. Samalla mahdollistuu entistä paremmin alueen käyttäminen lintujen ja muun
luonnon opetustarkoituksiin.

Alueella on järjestetty vuosittain useita lintukävelyitä, jotka ovat olleet hyvin suosittuja. Osallistujat
ovat halunneet tulla tutustumaan aivan kaupungin keskustan tuntumassa olevaan monipuoliseen
luontoalueeseen sekä oppimaan linnuista ja luonnosta. Toivottavasti tämä mahdollisuus säilyy
tulevaisuudessakin.

Luontoarvoja korostava hoito- ja käyttösuunnitelma niin järveä kuin järven ranta-alueita varten on
saatava pikaisesti valmiiksi. Vain näin voidaan turvata uhanalaisten ja lintudirektiivilajien
tulevaisuutta sekä ottaa huomioon myös Suomen kansainväliset vastuulajit.

Koko Iidesjärveä ranta-alueineen Lokintaipaleen, Nekalantien, Hervannan valtaväylän ja
Iidesrannan rajaamana tulee tulevaisuudessa kehittää siten, että nykyisestä tilanteesta ei heikennetä
alueen linnusto- ja muita luontoarvoja. Luonnosuojelualue on määriteltävä riittävän laajaksi.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on valmis rakentavaan suunnitteluyhteistyöhön lintujen ja
muun luonnon puolesta!

Mielipide kokonaisuudessaan löytyy täältä: