Uutiset

Pily:n mielipide 16.2.2021 Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavasta 2020

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on sillä kannalla, että Puskiaisten oikaisusta ja 2-kehästä tulee
luopua. Kun otetaan huomioon luonnolle aiheutuvat haitat ja esimerkiksi Puskiaisten oikaisusta
saatava hyöty muihin mahdollisiin ratkaisuihin verrattuna, ei ole perusteltua lähteä näin
massiiviseen monipuolisen luontoalueen hävittämiseen. Moottoritien oikaisusta tulisi loppujen
lopuksi varsin vähäinen ajallinen etu. Laajojen metsäalueiden raivaaminen on myös vastoin
ilmastomuutoksen torjuntaa. Puskiaisten oikaisu ja 2-kehä tarkoittaisi lisäksi alueelle laajaa
teollisuuspaikka- ja asumisrakentamista. Tämä puolestaan vaikuttaisi useiden uusien teiden
rakentamisen lisäksi luonnon merkittävään köyhtymiseen. Sääksjärven osayleiskaavan
alkukyselyssä kuntalaisille 2017 tuli selkeästi esille se, että kyselyyn vastaajat haluavat painottaa
metsiä ja järviä positiivisimpina kohteina.
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on samaa mieltä siitä, että Valtatie 3:n liikenneturvallisuutta
ja liikenteen sujuvuutta tulee parantaa nykyisestä. Tämä voidaan saavuttaa muun muassa
rakentamalla kolmas kaista Kuljun eritasoliittymästä lähtien Pirkkalan kautta Nokialle (Vaihtoehto
2). Samalla säästetään huomattavasti rakentamiskustannuksista ja turvataan arvokkaan yhtenäisen
luontokokonaisuuden säilyminen.

Lue koko mielipide täältä: