KannanototUutiset

Pily:n lausunto Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta 20.3.2021

Helvetinjärven kansallispuiston kävijämäärät ovat kovassa kasvussa. Kävijämäärä on lisääntynyt
lyhyessä ajassa 20 000 aina 80 000 kävijään vuosittain. Tämä aiheuttaa suuriakin paineita ohjata ja
hajauttaa kävijöitä siten, ettei kävijämäärän kasvu synnytä puiston kulumista eikä riko
luonnonrauhaa. Jos haitalliset vaikutukset kasvavat, tästä kärsivät myös alueella pesivät arat ja
uhanalaiset lintulajit. Tuollainen haitallinen kehitys tulee ehkäistä.

Toisaalta yritetään hajauttaa kävijöitä siten, ettei syntyisi haitallista alueen kulumista eikä
luonnonrauha liikaa häiriintyisi. Toisaalta jaetaan puisto kahteen osaan: retkeily- ja
luontomatkailuvyöhyke (a) 21 % sekä syrjävyöhyke (b, nämä kirjaimet vain tässä tekstissä)71 %.
A-vyöhykkeelle keskitetään melkein kaikki toiminta, ja b-vyöhykkeellä säilytetään lähinnä vanhan
ylläpitoa. Oikeastaan vyöhykkeitä on kolme, kun entinen hyvin pieni rajoitusosakin jää olemaan
Haukkajärvelle selkälokin ja kuikan pesinnän suojelemistarkoituksessa.

Lue koko lausunto täältä.