Uutiset

Maaliskuun viimeisen viikon lintutilanne Pirkanmaalla

Viime viikon aikana muuttolintujen paluu Pirkanmaalle lähti kunnolla käyntiin. Jo helmikuun ja maaliskuun vaihteessa maakuntaan saapui ensimmäisiä perinteisten aikaisten lajien tiedustelijoita kuten kiuruja, sepel- ja uuttukyyhkyjä ja töyhtöhyyppiä. Alkanut pakkaskausi kuitenkin jäädytti muuton lähes kokonaan. Sään lämmettyä uudelleen ja lumien alettua sulaa muutto käynnistyi jälleen.

Laulujoutsenet palaavat nykyisin hyvin varhain. Pesivät parit tulevat katsastamaan reviirialuettaan hankien ja jään keskelle. Samalla ne pyrkivät pitämään muut joutsenet poissa pesimäalueeltaan. Nyt voikin havainnoida laulujoutsenparien kiihkeää elämyksellistä soidinta ja pariskuntien välisiä kevättaisteluita. Laulujoutsenia muuttaa tällä hetkellä vilkkaasti Pirkanmaalle ja Pirkanmaan yli. Suurimmissa parvissa maakunnan etelä- ja lounaisosissa saattaa tavata useita satoja joutsenia pelloilla etsimässä ravintoa. Esimerkiksi Sastamalan Soinilassa on laskettu noin 700 paikallisen joutsenen parvi 26.3.2021.

Maakunnassa on tähän mennessä tavattu kymmenkunta pikkujoutsenta ja kyhmyjoutsen kevään muuttokauden aikana. Laulujoutsenparvista kannattaa etsiä pikkujoutsenia. Jos linnut lepäilevät tai etsivät ruokaa nokka maassa, pikkujoutsenen löytäminen on haasteellista. Pelkästään kokoon ei voi kiinnittää liikaa huomiota, koska laulujoutsenten koot vaihtelevat suurestikin eri yksilöiden kesken. Pikkujoutsenen erottaa laulujoutsenesta nokan mustan kuvion muodon peusteella. Pikkujoutsenella on enemmän mustaa. Keltainen ei ulotu sierainaukon etupuolelle. On myös katsottava, ettei laulujoutsenen nokka ole likaantunut sen etsiessä ravintoa pellosta.

Pirkanmaalla on havaittu viime vuosien aikana hanhia suuria määriä entiseen verrattuna. Hanhet tulevat myös aikaisin. Varsinkin maakunnan lounaisosissa on ynnäilty jo nyt tänä keväänä suuria hanhimääriä. Muuttavia hanhiparvia on viime päivien aikana saatu seurata myös idempänä Pirkanmaata. Paikallisten ja muuttavien hanhien määrät alkavat kasvaa edelleen Pirkanmaan eri osissa. Punkalaitumella on nähty 26.3.2021 1 500 paikallista metsähanhea ja tundrahanhiakin 70 hanhen parvi. Muuttavat hanhiparvet ovat koostuneet pääosin metsähanhista, mutta joukossa on ollut säännöllisesti tundrahanhia. Esimerkiksi eilen 28.3.2021 Tampereella Iidesjärvellä muutti sekaparvia, joissa oli metsähanhia ja tundrahanhia.

Ensimmäiset merihanhet saapuivat Pirkanmaalle Sastamalaan 16.3.2021. Merihanhia pesiikin nykyisin Sastamalan alueella. Merihanhia on nähty tämän jälkeen pitkin Pirkanmaata niin muutavina kuin paikallisinakin. Muutolta tullut valkoposkihanhi tavattiin Sastamalassa hanhiparvessa 27.3.2021.

Kurki Iidesjärvellä, kuva© Jukka T. Helin

Pieniä kurkiparvia on havaittu Pirkanmaalla jo jonkin aikaa. Kevään ensimmäinen kurki Pirkanmaalta ilmoitettiin muuttolennossa Ylöjärveltä 18.3.2021. Kurki osui muuttoa seuranneen lintuharrastajan kiikareihin. Nyt kurjen ääntä voi kuulla perinteisiltä pesimäpaikoilta, joille kurjet saapuvat aikaisin. Tampereen Iidesjärvellä pesi viime kesänä kurkipari, mutta poikanen menehtyi jostakin syystä. Yksinäinen kurki on huudellut keväisesti jo jokusen päivän Iidesjärven itäpään luhdalla odotellen kaveria. Voisi sanoa, että kurki on nykyään sellainen kevään lintu, jonka tuleminen merkitsee kevään todellista saapumista.

Vesilintujen määrät ovat alkaneet kasvaa, ja lajimäärä monipuolistua. Ensimmäiset haapanat, tavit, jouhisorsat, tukkasotkat, silkkiuikut ja uivelot ovat saapuneet. Tampereen Pyhäjärven Viinikanlahdella havaittiin 26.3.2021 mustalintu. Vesilintujen myötä lokkien määrät ovat lisääntyneet. Harmaalokkien keväistä kaklatusta kuulee Pirkanmaan taivaalta. Harmaalokkien lentäviä parvia korkealta taivaalta seuratessa pitää olla tarkkana, ettei harmaalokkeja sotke esimerkiksi hanhiin tai kurkiin. Ensimmäiset selkälokit on myös merkattu (aikaisin 25.3.2021 Tampere). Naurulokkeja on tullut hetkessä runsaasti. Naurulokkeja havaittiin Tampereella Pyhäjärven Viinikanlahdella 28.3.2021 jo 217 paikallista lokkia. Naurulokit tuovat oman kirkuvan äänensä mukaan keväiseen lintumaailmaan. Merimetso ja harmaahaikara kuuluvat myös Pirkanmaalle saapuneisiin lintulajeihin. Nokikanoja uiskenteli useita eilen 28.3.2021 Tampereella Pyhäjärven Viinikanlahdella.

Sinisuohaukkakoiras
Sinisuohaukkakoiras, kuvaaja Jussi Lahtinen

Petolinnuista sinisuohaukka nähtiin Sastamalassa 23.3.2021 ja ruskosuohaukka muuttolennossa Ylöjärvellä 28.3.2021. Merikotkia muuttaa koko ajan, mutta muutolta tulleita merikotkia saattaa jäädä hetkiseksi etsimään ravintoa Pirkanmaan vesistöille. Pirkanmaalla pesii myös vähintään kymmenkunta merikotkaa vuosittain. Muuttavia maakotkiakin voi nähdä edelleen.

Niittykirvinen on ilmoitettu 26.3.2021 Tampereelta. Tämän jälkeen on havaittu joitakin niittykirvisiä lisää. Niittykirvisen tuntee helposti äänestä ”ist, ist, ist”. Pajusirkkuja on saapunut laulamaan ja ääntelemään surumielisesti järvien ruovikoihin. Lapinsirkku havaittiin eilen 28.3.2021 Pälkäneellä. Ensimmäinen kulorastas on ilmoitettu 24.3.2021. Lisäksi laulurastaasta ja punakylkirastaasta on havainto. Rastaiden määrät kasvavat nopeasti lähiaikoina. Komeita pulmusparvia on viime päivien aikana tluut tietoon. Muun muassa Orivedellä Onnistaipaleella on lennellyt enimmillään yli 100 yksilön pulmusparvi. Pulmusparvia voi löytää pelloilta, joilla on vielä lunta, mutta myös pälveä on näkyvissä. Peippojen tuttua laulua allaa kuulua.

Aamuvarhain mustarastaat huiluilevat kevätlauluaan tunnelmallisesti. Laulu ei ole enää hiljaista puolilaulua, vaan se kaikuu hämärässä upeasti. Kottaraisten laulu puolestaan sisältää lukuisasti matkintoja. Kottaraisen laulussa voi kuulla hiirihaukan, kuovin, punakylkirastaan, punavarpusen, ambulanssin ja monien työkoneiden ja – välineiden ääniä. On oltava varuillaan, ettei kottarainen vedä oikein kunnolla retkuun kuuntelijaa! Hyvä paikka kuunnella kottaraisia ja seurata lintujen kevätpuuhia on Tampereella Iidesjärven länsipää entisen kaatopaikan vieressä. Kottaraisia pesii siellä useampi pari puun koloissa.

Vielä voi tehdä pöllöretkiäkin. Pöllöjä on edelleen hyvinkin äänessä Pirkanmaalla, vaikka pesinnät voivat olla pitkällä – varsinkin, jos ravintoa on riittävästi. Ensimmäiset lehtopöllön poikaset on tavattu pääkaupunkiseudulla.

Pirkanmaalle saapuneita muuttolintuja:

 • Haahka 30.3. Sastamala
 • Jalohaikara 29.3. Tampere
 • Ruskosuohaukka 28.3. Ylöjärvi
 • Lyhytnokkahanhi 28.3. Sastamala
 • Taivaanvuohi 28.3. Kangasala
 • Rautiainen 28.3. Akaa
 • Lapinsirkku 28.3. Pälkäne
 • Valkoposkihanu 27.3. Sastamala
 • Jouhisorsa 27.3. Sastamala
 • Luhtakana 27.3. Akaa
 • Merimetso 27.3. Nokia
 • Mustalintu 26.3. Tampere
 • Kangaskiuru 26.3. Ylöjärvi
 • Uivelo 26.3. Sastamala
 • Haapana 26.3. Sastamala
 • Silkkiuikku 26.3. Lempäälä
 • Niittykirvinen 26.3. Tampere
 • Kaulushaikara 25.3. Sastamala
 • Pajusirkku 25.3. Sastamala
 • Selkälokki 25.3. Tampere
 • Tukkasotka 25.3. Sastamala
 • Nokikana 25.3. Tampere
 • Kulorastas 24.3. Kangasala
 • Tavi 24.3. Sastamala
 • Naurulokki 24.3. Akaa
 • Pikkujoutsen 23.3. Vesilahti
 • Tundrahanhi 23.3. Sastamala
 • Västäräkki 23.3. Mänttä-Vilppula
 • Sinisuohaukka 23.3. Sastamala
 • Kyhmyjoutsen 23.3. Hämeenkyrö
 • Merihanhi 22.3. Sastamala, Lempäälä
 • Kurki 18.3. Ylöjärvi
 • Metsähanhi 14.3. Sastamala
 • Kapustarinta 1.3. Sastamala
 • Pulmunen 1.3. Lempäälä
 • Töyhtöhyyppä 28.2. Akaa
 • Sepelkyyhky 27.2. Sastamala
 • Uuttukyyhky 20.2. Ruovesi
 • Mustavaris 19.2. Tampere