KannanototUutiset

Pily:n palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta
nro 8773

Kaavoitusalueelle on laatinut luontoselvityksen 4.10.2019 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Linnustoselvitys on tehty ainoastaan yhtenä päivänä 12.6.2019. Samanaikaisesti on
ilmeisesti tehty myös luontotyyppiselvitys ja kasvillisuusselvitys.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys toteaa, että toimeksiannosta tehty linnustoselvitys (ja
muu luontoselvitys) yhtenä päivänä 12.6.2019 ei ole lainkaan riittävä ja asianmukainen
eikä se välttämättä anna oikeaa kuvaa alueen linnustosta. Kartoitusmenetelmä sinällään
on perusteltu ratkaisu tuollaisen alueen linnuston selvittämiseen.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys edellyttää, että linnustoselvitystä on täydennettävä.
Nyt se ei anna puutteellisesti laadittuna lainkaan riittävän luotettavaa kuvaa kaavoitettavan
alueen linnustosta. Asemakaavoitus ei ole mahdollinen nyt tehdyn linnustoselvityksen
pohjalta.

Koko palaute on luettavissa täältä.