KannanototUutiset

Lehdistötiedote Iidesjärven adressin luovuttamisesta 20.12.2021

Iidesjärven adressin lehdistötiedote

Maanantai 20.12.2021

 

Julkaisuvapaa heti

 

 

Kansalaisadressi vaatii Iidesjärven säilyttämistä luonnontilassa. Oleskelu- ja toimintapuiston suunnittelu pitää keskeyttää, aluetta kehitettävä luonnon ehdoilla. Lähiluonto on kaupungin asukkaille entistä tärkeämpi asia. Adressi luovutetaan maanantaina Tampereen valtuustolle.

 

 

Tampereen Iidesjärvi halutaan säilyttää nykyisessä luonnontilassaan.  Näin vaaditaan kansalaisadressissa, joka luovutetaan maanantai-iltana Tampereen valtuustolle sen tämän vuoden viimeisessä kokouksessa.

Adressi on kerännyt lähes 2000 allekirjoitusta.

Adressin toinen alullepanija, tamperelainen Marika Mast korostaa, että kaupunkien asukkaille lähiluonnon ja ylipäätään luonnossa liikkumisen merkitys on tullut jatkuvasti yhä tärkeämmäksi.

– Iidesjärvi on yhä ainutlaatuinen luontoalue lähellä keskustaa ja kaupunkilaisten helposti saavutettavissa. Sinne pääsee kävellen, polkupyörällä sekä kaupunkiliikenteen busseilla. Alueen hiljaisuus ja rauha tulee säilyttää, Marika Mast sanoo.

Asukkaiden huoli nousi siitä, että Iidesjärven eteläpuolelle, Nekalantien ja Iidesjärven rannan väliselle kapealle maa-alueelle ollaan kaavoittamassa laajaa oleskelu- ja toimintapuistoa.

Puiston myötä alueen herkkä ja monimuotoinen luonto on vaarassa tuhoutua ja sen linnustoa ja kasvistoa uhkaa lajikato.

Adressissa vaaditaan, että koko alue varattaisiin luonnonsuojelualueeksi. Alueella olevat kasvimaat voivat jatkaa toimintaansa. Alueelle ei kuitenkaan pidä rakentaa uusia aktiviteetteja, vaan sitä tulee kunnostaa vain sen verran, että siellä voidaan nauttia ensisijaisesti luonnosta ja ulkoilusta.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin huomauttaa, että järven ja Nekalantien välissä oleva alue on niin kapea, että suunniteltu toimintapuisto ei sovellu alueelle.

— Alue on jätettävä luonnontilaan. Siellä on useita erilaisia biotooppeja, jotka pitävät yllä rikasta linnustoa. Toki luonnon monipuolisuutta voidaan eri toimin myös lisätä, mutta esimerkiksi kirsikkapuiston rakentaminen olisi epäonnistunut ratkaisu arvokkaan luontoalueen kannalta, Helin sanoo.

 

Uudessa pormestariohjelmassa sanotaan, että Iidesjärven 40 hehtaarin alue Nekalantien ja rannan välillä jätetään luonnontilaiseksi. Adressin allekirjoittajat ovat kuitenkin huolissaan siitä, mitä pormestariohjelman kirjaus konkreettisesti tarkoittaa Iidesjärven luonnolle.

Adressissa huomautetaan myös, että Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa Iidesjärvelle kyllä valmistellaan luonnonsuojelualueen perustamista luonnonsuojelulain 24 pykälän mukaisesti. Suojeltavaksi suunniteltu alue käsittäisi kuitenkin ainoastaan Iidesjärven ja sen ympäriltä vain kapean, muutaman metrin levyisen rantavyöhykkeen. Suunnitelmassa korostetaan alueen lintuvesien valtakunnallista merkityksellisyyttä, mutta siinä ei ole huomioitu koko maa-alueen suojelua.

 

Iidesjärvi on kuulunut valtakunnalliseen suojeluohjelmaan vuodesta 1982 lähtien. Siitä huolimatta alueen luonto ja monipuolinen linnusto ovat olleet uhattuina useaan otteeseen. Järven ranta-alueille on 1990-luvulta lähtien suunniteltu milloin asuintaloja, milloin jalkapallokenttiä ja perhepuistoa. Nämä toimet on tähän mennessä saatu estettyä luontoarvoihin vedoten. Iidesjärven itäpuolelle rakennettu Hervannan valtaväylä ja golfkenttä ovat kuitenkin merkittävästi heikentäneet alueen luontoa.

Hakemalla koko aluetta luonnonsuojelualueeksi adressin allekirjoittajat haluavat varmistaa sen, että Iidesjärvi rantoineen ja sen eteläpuolisine maa-alueineen suojellaan pysyvästi. Täten turvattaisiin alue myös tuleville sukupolville.

– Alueen asukkaille ja kaikille alueen luonnosta nauttiville Iidesjärven koko alue on jo nykyisellään monipuolinen luonto- ja virkistysalue, ja haluamme säilyttää sen suurimmaksi osaksi entisellään. Aluetta tulee ennallistaa ennen kaikkea luonnon monimuotoisuutta tukien, ei ihmisten tarpeista lähtien, adressissa vaaditaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin. puh. 050-356 3231

Adressin aloittaja, Marika Mast
puh. 050 589 3309

Tampereen Iidesjärvi ja sen eteläpuolinen alue luonnonsuojelualueeksi -adressi

https://www.adressit.com/tampereen_iidesjarvi_ja_sen_etelapuolinen_alue_luonnonsuojelualueeksi