Uutiset

Pily:n joulukeräys 2021

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen joulusuojelukeräys 2021

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys järjestää joulun alla keräyksen, jonka tuotto käytetään puoliksi kahteen kohteeseen, joilla kummallakin tuetaan Pirkanmaan linnuston suojalua.  Toinen kohde on Lempäälässä sijaitsevan Ahtialanjärven kunnostustoimien tukeminen. Kunnostustoimien toteuttajana on Lokkisaari ry.  Toinen puoli saadusta tuotosta sijoitetaan Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen suojelurahastoon.

Lokkisaari ry on tehnyt ainutlaatuista pioneerityötä kosteikkoluonnon hyväksi. Yhdistys on toteuttanut mittavia kunnostustoimia Lempäälän keskustan kupeessa sijaitsevalla Ahtialanjärvellä jo 20 vuotta.

Yksi moninaisista kunnostustoimista on ollut tekokarien rakentaminen joita järvellä on tällä hetkellä peräti 41. Laajan tekokariverkoston hyödyt linnustolle ovat ilmeisiä. Esimerkkeinä mainittakoon kalatiira joita pesi järvellä ennen tekokareja vain 4 paria ja nykyään 207 paria – kaikki tekokareilla.

Tekokari Lempäälän Ahtialanjärvellä
Tekokarit Lempäälän Ahtialanjärvellä keräävät sekä pesimälajeja että levähtäjiä. Kuva Antti Jämsén.

Vesilintujen osalta itsessään tekokarit eivät riitä vaan lisäksi tarvitaan sorsalaatikoita jotka mm. juuri tekokareille sijoitettuna luovat ihanteellisia pesimäympäristöjä. Ahtialanjärvi onkin esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisen (CR) punasotkan paras pesimäpaikka Suomessa 20 pesivällä naaraalla (2021). Näistä punasotkanaaraista 15 pesi laatikossa ja/tai tekokarilla. Ennen kunnostustoimia koko järvellä oli maksimissaan 4 pesivää punasotkanaarasta.  Muuhun Suomeen verrattuna – jossa punasotkakannat ovat jatkaneet alamäkeänsä – on Ahtialanjärvellä aikaansaatu kehitys täysin ainutlaatuista. Vastaavanlaista kehitystä on ollut myös erittäin uhanalaisella (EN) tukkasotkalla joita järvellä pesii nykyisin 16 paria – kaikki tekokareilla tai sorsalaatikoissa.

Pilyn joulukeräyksestä saadulla tuotolla on tarkoituksena rakentaa uusi ”Pilynkariksi” nimettävä tekokari. Kerätty raha menee suoraan materiaalikustannuksiin ja keräyksen tuotto määrittää rakennettavan karin suuruuden.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen suojelurahastosta tuetaan Pirkanmaalla tapahtuvaa linnustonsuojelutyötä. Rahastosta on mahdollista jakaa myös hakemuksesta avustuksia.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys kiittää kaikkia keräykseen osallistuvia!

Jukka T. Helin

Puheenjohtaja

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys