Tapahtumat

Yhdistyksen ylimääräinen kokous torstaina 20.10.2022 klo 19.45 alkaen

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään lokakuun lintuillan yhteydessä pääkirjasto Metsossa Puutarhakatu 2 33210 Tampere Lehmus-salissa klo 19.45 alkaen lintuesitelmän jälkeen. Päätetään sääntöjen mukaisessa ensimmäisessä kokouksessa sääntömuutoksesta. Toinen käsittelykerta pidetään syyskokouksen yhteydessä 24.11.2022.

Sääntömuutoksen pääkohdat koskettavat taloudenhoitajan valintaa ja asemaa sekä yhdistyksen hallituksen jäsenmäärää.

Alla vanha ja ehdotetun mukainen uusi teksti:

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, ja seitsemän (7) muuta jäsentä. Neljä (4) jäsentä on vuorovuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin.

Uusi muoto 7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, ja viidestä (5) seitsemään (7) muuta jäsentä. 

Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi ( 2 ) vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan kerran kahdessa vuodessa ja niinä vuosina, jolloin puheenjohtaja valitaan, vähintään kaksi (2) ja eniintään kolme (3) hallituksen jäsentä, muutoin vähintään 3 ja enintään 4 hallituksen jäsentä.

Vanha muoto 8 §

8 § 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, hänen estyessään varapuheenjohtajan, kutsusta tai jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä neljän (4) jäsenen läsnäollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen toimihenkilöitä ja toimikuntia.

Hallitus vahvistaa toimihenkilöiden työnjaon ja toimikuntien ohjesäännön.

Uusi muoto:

Muutos  1 momenttiin

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kolmen (3) hallituksen jäsenen pyynnöstä, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen toimihenkilöitä ja toimikuntia.

Hallitus vahvistaa toimihenkilöiden työnjaon ja toimikuntien ohjesäännön.

Pily:n hallitus