BloggausMediatiedotteet

Miten tarkkailen talvisia pöllöjä ja muita lintuja huomaavaisesti

Miten tarkkailen pöllöjä ja muita talvisia lintuja huomaavaisesti?

Tampereen keskustan tuntumassa on tavattu parikin hiiripölllöä myyriä vähentämässä. Huuhkajista, lehtopöllöistä ja varpuspöllöistä on niinikään havaintoja Tampereen keskustan lähialueilla. Muuallakin Pirkanmaalla on tavattu esimerkiksi hiiripöllöjä.

Pöllöt synnyttävät aina mielenkiintoa. Niitä tarkkaillaan ja kuvataan mielellään. Monille hyville pöllöpaikoille kerääntyy havainnoijia ruuhkaan asti. Lopputulemana saattaa olla tilanne, jossa pöllöjen ruokailumahdollisuudet heikentyvät tai pahimmillaan estyvät kokonaan. Pöllöille on myös välttämätöntä saada lepäillä ilman häiriötä. On muistettava, että kaupunkeihin tai muualle ihmisten asuntojen läheisyyteen syksyisin ja talvisin hakeutuvat pöllöt ovat useasti nälkiintyneitä. Ravinnon saaminen on turvattava. Lintuharrastajien ja muiden pöllöjen tarkkailijoiden tulee ottaa tämä huomioon ja sopeuttaa oma käyttäytymisensä tähän.

Kuvassa hiiripöllö myyriä väijymässä. Hiiripöllö on aktiivinen myös päivällä.

1. Pöllöt ovat usein pelottomia. Älä kuitenkaan tästä huolimatta lähesty pöllöjä liian lähelle! Kun seuraa pöllön käyttäytymistä, huomaa helpostikin, koska pöllö häiriintyy tarkkailijoista. Kun lepäilevä pöllö pitää silmiään auki ja tarkkailee selvästi lähellä olevia havainnoitsijoita, ollaan liian lähellä. Pöllö ei pysty sille tärkeään kunnolliseen lepoon, vaan joutuu tuhlaamaan tarpeettomasti energiaa tapahtumien seuraamiseen.

Saalistelevan pöllön saalistusalue pitää rauhoittaa kuvaajista ja muista tarkkailijoista mahdollisimman hyvin. Näin pystytään antamaan esimerkiksi hiiripöllölle riittävät saalistusmahdollisuudet eikä karkoteta myyriä ym. pois alueelta. Rauhoitettavan saalistusalueen kartoittaminen onnistuu seuraamalla pöllön käyttäytymistä ja kuuntelemalla muita paikalla olevia havainnoitsijoita. Ihmisten kokoontuminen jollekin paikalle voi vaikuttaa siihen, että myös varislintuja ja muita lintuja saapuu paikalle. Näin esimerksi päivälevolla oleva pöllö paljastuu muille linnuille, jotka alkavat hyökkäillä pöllöä kohti häiriten sen lepoa.

Jos pöllöille on vähän ravintoa tarjolla, toistuva häirintä saattaa aiheuttaa nopeasti pöllöjen menehtymisen. Sääolosuhteet voivat myös olla hankalat, esimerkiksi kova hanki. Pelottomuus voi johtua pöllön nälkiintymisestä

Jokainen pöllö on yksilö, joka asennoituu esimerkiksi ihmisiin eri tavalla. Tästä syystä on tarkkailtava pöllöä ja muita lintuja riittävän aikaa, jotta oppii sen tavoille.

2. Älä häiritse pöllöjä ( ja muitakaan lintuja) atrapeilla tai valaisemalla lintuja.

3. Lintujen tarkkailupaikoilla tulee käyttäytyä rauhallisesti ja mahdollsimman huomaamattomasti. Talvisilla linturuokintapaikoilla tulee muistaa, että on pelottomia lintuja (kuten tiaiset) ja sitten on arkoja lintuja (kuten tikat usein). Kaikille lajeille on annettava mahdollisuus käydä hankkimassa niille tärkeää ravintoa (etenkin pakkasilla tämä on tärkeää). On pysyttävä havainnoimassa riittävän etäällä ruokinnasta ja samalla pidettävä silmällä, onko ruokinnan tuntumassa lintuja, jotka eivät uskalla tulla ruokailemaan.

Lintupaikoilla tulee ottaa huomioon muut paikalla olevat ja paikalle myöhemmin saapuvat lintuharrastajat. Älä karkota lintuja harkitsemattomalla havainnoinnilla! Kunnioita muita lintuharrastajia ja älä toimi itsekkäästi! Jos huomaat asiatonta käyttäytymistä lintuja, muita lintuharrastajia tai paikallisasukkaita kohtaan, puutu tähän heti paikalla rakentavasti.

Kuolleita pöllöjä löytyy kuitenkin valitettavan usein. Syynä ovat heikko kunto, teiden varsilla autoon törmääminen tai rakennusten ikkunoihin osuminen. Jos löydät kuolleen pöllön, tarkasta, onko pöllöllä rengasta. Ilmoita renkaan tiedot Luonnontieteellisen museon rengastustoimistolle kotisivuilta löytyvällä nettilomakkeella. Huonokuntoisesta pöllöstä pitää ilmoittaa Pirkanmaalla esimerkiksi Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistykselle.