KannanototUutiset

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lausunto Ikaalisten Tevaniemeen suunniteltavan tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta 22.11.2022

YVA-selostuksessa todetaan, että Tevaniemen tuulivoimahankkeella on vain vähäisiä vaikutuksia
alueen linnustoon. Kuitenkin nämä vaikutukset kohdistuvat selostuksen mukaan muun muassa
varpuspöllöön, viirupöllöön, mahdollisesti helmipöllöön ja hiirihaukkaan lajeina. Alueella tai sen
lähialueella liikkuu niin pesimäaikaan kuin muuttoaikaankin huomattava määrä petolintuja.
Linnustoselvitysten tulee olla ainakin mahdollisimman aukottomat, jotta arvioinneille
haittavaikutuksista on riittävän vankka perusta. Linnustoselvityksissä on kuitenkin ilmeisiä
puutteellisuuksia. Samalla on muistettava, että linnustoselvityksissä todetaan, että lentävien lintujen
havainnointia rajoittivat havainnointiin käytetyt matalat havainnointipaikat.

Lue koko lausunto tästä.