KannanototUutiset

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lausunto Ruoveden Ruhalaan suunniteltavan Murskemäen tuulivoimalahankkeen YVA-ohjelmasta 9.11.2022

https://www.pily.fi/wp-content/uploads/Murskemaen-tuulivoimahanke-lausunto-Ruovesi.pdf

Nykyisten YVA-ohjelmassa mainittujen linnustoselvityksiä koskevien tietojen perusteella ei voi
päätellä, ovatko linnustoselvitykset tehty riittävän kattavasti ja tehokkaasti. Lisäksi käytetty
lintuaineisto muista lähteistä kuin maastokäynneistä on liian rajallinen. Hankealue ja sen lähialueet
ovat maakunnallisesti arvokkaita lintualueita, joten linnustoslevityksiä tulee tehdä yli yhden
vuoden. Vain näin saadaan luotettava kuva linnustosta, joka voi alueella/lähialueilla vaihdella
merkittävästi vuosittain ja sääoloistakin johtuen. Jos tuulivoimaloita rakennetaan, on tarpeen myös
toiminnan aikaisten haitallisten vaikutusten seuranta.

Lue koko lausunto tästä.