KannanototUutiset

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen yhteinen muistutus Parkanon Takakangas-Pihlajaharju tuulivomapuistosuunnitelman YVA-selostuksesta 21.12.2022

Parkanon Tuuli Oy:llä on suunnitteilla Parkanon Alkkianvuoren läheisyyteen 2 270 ha alueelle
Takakangas-Pihlajaharjun 10–12 tuulivoimalan teollisen energiantuotannon alue. Tuotantoalueelle
suunnitellaan rakennettavaksi 8–10 MW:n ja enintään 300 m korkeita voimaloita, sähköasema,
niiden välinen maakaapelointi, tarvittavat yhdystiet ja voimaloiden väliset huoltotiet.
Suunnitelmassa on esitetty kolme sähkönsiirron vaihtoehtoa, joista yksi vaihtoehto on esitetty
toteutettavaksi maakaapelilla.

Lue koko muistutus tästä: