AtlasLaskennat

Atlaskausi 2023 alkaa! Ja kysytyt atlasesityksen kalvot ovat nyt täällä

Kevät alkaa pöllöjen huhuilulla, jolloin on aika lisätä havaintoihin pesimävarmuusindeksit. Lintuatlas on käynnistyi vuonna 2022 ja Pirkanmaalla havaintojen ilmoitusaktiisuus on ollut hyvä. Alueen 122 ruudusta yli 34 prosenttia on kartoitettu tyydyttävästi tai paremmin, ja kaikilta ruuduilta on havaintoja. Tällä kaudella retkeilyä kannattaa erityisesti kohdistaa niille ruuduille, joilta on vain satunnaishavaintoja ja jotka ovat vain välttävästi kartoitettuja. Tulospalvelussa nämä ruudut näkyvät keltaisena ja oranssina, Lintuatlas – tulospalvelu .

Kevättalven aikana Pirkanmaan ruutujen havainnot tarkistetaan, ja pesintään viittaavat, mutta ilman indeksiä olevat havainnot viedään atlasdataan. Työtä helpottaaksesi käy lisäämässä havaintoihisi pesimävarmuusindeksi, jos sitä ole vielä!

Älä hyljeksi matalia pesimävarmuusindeksejä! Matalien indeksien kirjaamatta jättäminen tekee lajista ”näkymättömän” atlaksen kannalta. Esimerkkinä ruutu, jonka PVI-summa nousi 48 pistettä ylöspäin, kun kirjaamatta jääneet matalat indeksi lisättiin havaintoihin.

Helmikuun lintuillan esityksen kalvoja toivottiin julkiseksi, ja täältä ne löytyvät. Mukana on mm. mielenkiintoinen 3. ja 4. atlaksen ensimmäisen vuoden vertailu ( kalvo 14, ympyrät kuvaavat 3. atlaksen tilannetta 18.2 ja ruutujen taustaväri 4. atlasta samalla päivämäärällä), millä ruuduilla on uusia lajeja ja kuinka paljon, ja poimintoja muutamien lajien levinnäisyyden laajenemisesta.