AtlasHavainnot

Lintuatlastiedote 17.8.2023 Pirkanmaa ja valtakunnallinen tiedote 16.8.2023

Pesimäkausi on lopuillaan, vielä viimeisillä sepelkyyhkyillä, mustarastailla ja haarapääskyillä voi olla pesäpoikasia. Maastopoikueiden merkinnässä kannattaa käyttää harkintaa, sillä useimpien lajien poikueet liikkuvat jo yhdessä pitkiäkin matkoja, ja monella lajilla on jo muutto käynnissä, joten pesintä on voinut olla jollakin muulla ruudulla. Nämä hyvin lentävät poikueet merkitään indeksillä yksi.

Pirkanmaalla toinen atlaskausi eteni hienosti, ja kaikki Pirkanmaan ruudut saatiin välttävälle tai paremmalle tasolle. Valtakunnallinen tavoite on saavutettu 75 prosenttisesti, iso kiitos kaikille havaintojaan ilmoittaneille!

Mikäli et ole vielä liittänyt kesän havaintoihin pesimävarmuusindeksiä tai havaintoja on kirjaamatta Tiiraan, teethän kirjaukset pikaisesti! Kesän Tiirahavaintojen läpikäynti alkaa syyskuussa, jotta meillä on seuraavan pesintäkauden alkaessa selvillä todellinen tilanne.

Pirkanmaan atlastilanne 17.8.2023

Lintuatlasta on vielä 2 maastokautta jäljellä. Pirkanmaalla on välttävällä tasolla olevia ruutuja 30 kappaletta, ja näistä kuusi on alle 20 pisteen päässä tyydyttävästä tasosta. Ensi vuonna retkeily kannattaa suunnata näille välttäville ruuduille, jotta valtakunnallinen tavoite saadaan täyteen. Välttäviä ruutuja löytyy lähes kaikilta Pirkanmaan reuna-alueilta, Ruovettä ja Valkeakoskea lukuunomatta.

Tarkoitus on saada ennen seuraavaa pesintäkauden alkua ensimmäinen katsaus siitä mitä lajeja puuttuu hyvin ja erinomaisesti kartoitetuilta ruuduilta, ja samalla käydä läpi mitä uusia lajeja ruuduille on tullut.

Atlasterveisin,

Tuija Palonen

Valtakunnallinen atlastiedote 16.8.2023

Pesimäkausi päättymässä
Lintujen syysmuutto kiihtyy ja pesimäkauden osalta eletään jo loppumetrejä. Varmoja pesintöjä voi kuitenkin edelleen havaita: monilla monta kertaa kesässä pesivillä lajeilla, kuten mustarastaalla ja haarapääskyllä voi vielä olla poikaset ruokittavina. Myöhään pesivistä lajeista poikueita voi havaita esimerkiksi pilkkasiivellä.


Valtaosalla lajeista pesinnät ovat kuitenkin jo ohi. Varttuneiden poikasten osalta kannattaa käyttää harkintaa indeksien merkitsemisessä, sillä poikue voi olla peräisin myös naapuriruudulta. Havainnot parveutuneista ja jo selvästi muuttomatkalla olevista linnuista, kuten lähes kaikista kahlaajista, eivät enää viittaa pesintään (pesimävarmuusindeksi 1).

Miljoona havaintoa lähestyy
Nyt on hyvä aika tarkistaa niiden atlasruutujen tilanne, joilla olet käynyt kevään ja kesän aikana. Monelta ruudulta on ilmoitettu lähinnä kiinnostavampia lajeja tai helposti havaittavia varmoja pesintöjä. Tutultakin ruudulta voi siis edelleen puuttua monien yleisten lajien, kuten pikkuvarpusen tai pajulinnun pesintään viittaavia havaintoja. Kaikki havainnot ovat tärkeitä atlaksessa ja seuraavan maastokauden suunnittelussa. Kesän havaintoja tallennetaan nyt ahkerasti ja miljoonan
atlashavainnon raja lähestyy vauhdilla – auta saavuttamaan tavoite kirjaamalla omat havaintosi! Tutki esimerkiksi oman mökkiruutusi tai kesän vaelluskohteen tiedot lintuatlaksen tulospalvelusta ja täydennä niitä omilla havainnoillasi. Mahdollinenkin pesimähavainto matalalla pesimävarmuusindeksillä (indeksit 2 ja 3) on aina parempi kuin lajin puuttuminen ruudun listalta kokonaan. Huomaathan, että indeksejä voi myös korottaa muiden tekemien havaintojen perusteella:
jos joku on havainnut saman yksilön tai parin samalla paikalla eri päivänä, indeksiksi tulee jälkimmäiseen havaintoon 4 tai 5.

Katse ensi vuoteen
Atlas on edennyt toisena kesänään hienosti, josta kiitokset kaikille havaintojaan kirjanneille! Tekemistä kuitenkin riittää kaikille halukkaille vielä kahdelle jäljellä olevalle kaudelle. Eteläisessä Suomessa atlaksen painopiste siirtyy yhdistysten vähemmän retkeiltyihin osiin. Lapin ja Itä-Suomen osalta korostuu parhaaseen atlasaikaan kohdistettava tehoretkeily. Kahden ensimmäisen vuoden ahkera pohjatyö helpottaa selvitysasteiden nostoa, joten on tärkeää, että kaikki havainnot ovat käytössä jo seuraavaa kesää suunnitellessa.

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:
https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/
Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/
Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/
Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:
https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/
Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:
https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid
Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/