Kannanotot

Pily:n mielipide Mäntykankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 14.9.2023

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen mielipide Parkanon ja Kurikan Mäntykankaan
tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta PIRELY/714/2023
Hankkeen kuvauksessa todetaan seuraavaa:
”ABO Wind Oy suunnittelee Parkanon ja Kurikan kaupunkien alueille Mäntykankaan
tuulivoimapuistoa. Hankealueen pinta-ala on noin 1 300 ha. Hankealueelta on etäisyyttä
Parkanon keskustaan noin 25 km ja Kurikan keskustaan noin 40 km. Kihniön keskusta
sijaitsee noin 14,5 km etäisyydellä hankealueesta kaakkoon ja Karvian keskusta noin 17,5
km etäisyydellä lounaaseen.
Hankealueelle on tarkoitus rakentaa enimmillään 9 tuulivoimalaa. Suunniteltujen
tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10 MW.
Sähkönsiirron osalta hankealue on alustavasti suunniteltu liitettävän Fingrid Oyj:n uuteen
voimajohtoon Karvia-Parkano välillä tai Fingrid Oyj:n uudelle Parkanon sähköasemalle.
Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.”

Lue koko mielipide tästä: