KannanototUutiset

Pily:n mielipide Sastamalan Kärmekallion tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta 14.12.2023.

Linnustoselvitysten laatimisen tehokkuudessa on suuria puutteita. Puutteet pitää korjata täydentävillä laskennoilla ja havainnoinnilla.

Hankealueella ja sen läheisyydessä kulkee kurkien keväinen ja syksyinen valtakunnallinen
päämuuttoreitti. Lisäksi alueelle sijoittuu merikotkien keväinen valtakunnallinen päämuuttoreitti.
Hankealueen koillisosassa osittain hankealueella on Iso-Yyrin avosuoalue, joka on mukana
soidensuojelun täydennyskehotuksessa. Tämäntyyppisten suoalueiden linnuston ja muun
suoluonnon häiriöttömyyden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää varsinkin Pirkanmaalla, jossa
luonnontilaiset suot ovat nopeaa vauhtia kadonneet.

Mielipide on kokonaisuudessan luettavissa täältä: