Pily:n palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen palaute 6.10.2021 Tampereen Teiskon Pappilansaaren rantaasemakaavasta nro 8773 Kaavoitusalueelle on laatinut luontoselvityksen 4.10.2019 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Linnustoselvitys on tehty ainoastaan yhtenä päivänä 12.6.2019. Samanaikaisesti on ilmeisesti tehty myös luontotyyppiselvitys ja kasvillisuusselvitys. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys toteaa,

Pily:n lausunto Helvetinjärven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta 20.3.2021

Helvetinjärven kansallispuiston kävijämäärät ovat kovassa kasvussa. Kävijämäärä on lisääntynyt lyhyessä ajassa 20 000 aina 80 000 kävijään vuosittain. Tämä aiheuttaa suuriakin paineita ohjata ja hajauttaa kävijöitä siten, ettei kävijämäärän kasvu synnytä puiston kulumista eikä riko luonnonrauhaa. Jos haitalliset vaikutukset kasvavat,

Oikaisuvaatimus Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry, Pelastakaa Kaukajärvi ry ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ovat jättäneet 1.11.2019 oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi koskien Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan 8.10.2019 tekemää päätöstä Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelma hävittää merkittävästi alueen luontoarvoja muuttaen luonnontilaistuvan kartanopuiston hoidetuksi maisemapuutarhaksi

Pily:n ja VLH:n yhteinen mielipide Akaan Karhunrahkan tuulivoimahankkeeseen

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry ja Valkeakosken Lintuharrastajat ry eivät vastusta sinällään tuulivoimaloita, mutta ne on sijoitettava linnustollisesti sopiville paikoille. Hankkeiden vaikutuksista on myös tehtävä riittävät ja johdonmukaiset selvitykset. Kun otetaan huomioon muun muassa Karhunrahkan sijainti aivan usean tuulivoimalle aran lajin