Muutonseurantaa Tampereella Iidesjärven lintutornilla

Havainnoidaan muuttavia ja paikallisia lintuja Iidesjärven lintutornilla ( Nekalantie 101, 33800 Tampere). Petolintuja ja kurkia voi muuttaa. Iidesjärvessä saattaa olla monipuolisesti vesilintuja. Oppaana toimii Ville Wallgren. Tapahtumassa on säävaraus.   Pakollinen ilmoittautuminen osoitteeseen . Tapahtumaan saa osallistua vain terveenä. Tapahtumassa

Lintutapahtuma Tampereella Iidesjärven lintutornilla

Seurataan Iidesjärven itäpään linnustoa. Tähän aikaan loppukesää nuolihaukoilla on ollut tapana saalistella aivan lintutornin tuntumassa. Muitakin petoja voi näkyä. Järvessä saattaa uiskennella monipuolisesti vesilinnustoa. Kahlaajiakin voi olla muutolla. Oppaana toimii Ville Wallgren.   Pakollinen ilmoittautuminen osoitteeseen . Tapahtumaan saa osallistua

Lintukävely Tampereella Iidesjärvellä

Tiistaisella elokuun toisella lintukävelyllä havainnoidaan hitaasti kulkien järven ja sen rantojen linnustoa. Loppukesä antaa linnustollekin jo oman leimansa. Hyvällä onnella voidaan katsella useiden harmaahaikaroiden lentoa ja kalastelua. Oppaana kävelyllä toimii Pily:n puheenjohtaja Jukka T. Helin. Lähtöpaikkana on Lokintaival Iidesjärven länsipäässä

Lintukävely Tampereella Iidesjärvellä

Lauantaisella lintukävelyllä tarkkaillaan Tampereen valtakunnallisesti tunnetun lintujärven – Iidesjärven – loppukesän linnustoa. Kävelyn aikana voi havaita vesilintuja, haikaroita ja petolintuja. Pensaikoissa liikkuu hyönteissyöjiä. Oppaana kävelyllä toimii Pily:n puheenjohtaja Jukka T. Helin.   Lähtöpaikkana on Lokintaival Iidesjärven länsipäässä siltojen luona klo

Lintukävely Tampereella Iidesjärvellä

BirdLife Pirkanmaan heinäkuun alun lintukävely Tampereella Iidesjärvellä. Kesäinen Iidesjärvi tarjoaa monipuolisen lintutarjonnan. Poikueita on maalla ja vedessä. Linnuston lisäksi Iidesjärven luonto on rikas. Iidesjärvi on ollut julkisuuden näkökeulassa nyt, kun laaditaan kaavasuunnitelmaa Iidesjärven etelärantaa varten. Mennäänkö luontoarvojen vai ihmistoiminnan ehdoilla?