Liikuntarajoitteisille soveltuvat lintupaikat Pirkanmaalla

Tässä on lueteltu joitain kohteita Pirkanmaalla, jotka soveltuvat liikuntarajoitteisille. Paikan nimen kohdalla on linkki varsinaiseen linnustolliseen esittelyyn. Jos tiedät muita paikkoja Pirkanmaalla, ilmoita niistä yhdistykselle joko sähköpostilla tai palautelomakkeella. Pirkanmaalla on toistaiseksi vain kaksi pyörätuoliluiskalla varustettua tornia, Kangasalan Pohtiolampi ja Lempäälän Ahtialanjärvi. Tällä tietoa myös Tampereen Iidesjärvelle tulee pyörätuoliluiskalla varustettu torni lähiaikoina.

Kangasala:

Pohtiolammen sääksitorni, torniin pääsee pyörätuolilla. Lähin pysäköintipaikka 100 m tornista. Tornista mahdollisuus seurata sääksien kalastusta lähietäisyydeltä. Lähialue tasaista hiekkatietä, alueella monipuolinen pelto- ja metsälinnusto. Tornin läheisyydessä ( 200 m ) Sääksikeskuksen kahvio ja parkkipaikka.

Tampere:

Iidesjärven eteläranta ja länsipää. Alueella ei toistaiseksi ole tornia. Alue sisältää etelärannan mattolaiturin, jonka itäpuolella hyvä lintulahti ja kaupungin taimiston. Auton voi jättää mattolaiturin parkkipaikalle. Parkkipaikasta länteen on taimiston alue, jossa kulkee tasaiset, päällystämättömät tiet. Taimiston kuusiaidan ( n. 200 m parkkipaikasta ), alkaa haketettu polku ja pensaikkoalue, jossa mm. kerttusia ja sirkkalintuja. Alueella loivia mäkiä. Länsipäässä tasaista päällystämätöntä kevyenliikenteen väylää, alueella mahdollisuus nähdä liejukana. Pensaikkoaluetta lukuunottamatta mahdollista liikkua pyörätuolilla avustajan kanssa.

Iidesjärven lintutorni sijaitsee itäpäässä. Auton saa 100 metrin päähän tornista, josta tornille pääsee joko tasaisesti viettävää pellonreunaa  tai porrastettuja (matala askel, kaide ) pitkospuita pitkin rannassa. Tornin rappusissa matala askel ja kaiteet molemmin puolin.

Hämeenkyrö:

Sarkkilanjärven lintutornit.  Auton saa heti tornien viereen. Maaston muoto mahdollistaa lintujen tarkkailun tornien juurelta. Tornien rappusissa korkea askel, kaiteet vähintään toisella puolella. Eteläisellä tornilla maantasossa oleva taukokatos, jossa penkit ja pöytä.

Lempäälä:

Ahtialanjärvi. Monipuolinen lintuvesi, auton voi jättää lounaisnurkassa sijaitsevan Pirkon koulun pihaan (päällystetty ) Saarentielle. Ahtialanjärven uuden lintutornin alin taso on esteetön ja tornille johtaa kivetty liuska. Toista näkökulmaa voi hakea myös Valkeakoskentien kevyen liikenteen väylältä ( päällystetty).

Ylöjärvi:

Ilmarinjärvi.  Järvellä on katettu lintulava, jolle pääsee asvaltoitua kevyenliikenteen väylää pitkin. Lava on kulkupuolelta maantasossa. Viimeinen 15 metriä ennen lavaa on päällystämätöntä sepelitietä. Auton saa lähimmillään alle 100 metrin päähän lavasta, mutta lintupaikan esittelysivulta löytyvää parkkiohjetta suositellaan. Soveltuu pyörätuolille edellä mainituin rajoituksin.