Mänttä-Vilppula, Mäntänliete

Mäntän parhaimpiin lintupaikkoihin kuuluva Mäntänliete toimii parhaimmillaan lintujen syysmuuton levähdysalueena sekä lokkien ja tiirojen pesimäalueena. Lietealue on muodostunut vesistön (Mäntänlahti) päähän sellutehtaan päästöjen ja rehevöitymisen seurauksena. Veden korkeudesta riippuen lietteen pinta-ala vaihtelee vuosittain ja mm. tämän vuoksi lintumäärät ovat vuosittain erolaiset. Viime vuosina alue ei ole enää ollut entisessä iskussaan, ja paikalta ilmoitetut havaintomäärät ovat olleet perin vähäiset.

Mäntänlietteen pääasiallisia lajeja ovat kahlaajat, lokit ja västäräkit. Parasta aikaa on kahlaajien syysmuutto heinä-elokuusta aina lokakuun alkuun asti. Runsaslukuisimpia lajeja ovat olleet liro, suokukko, rantasipi, metsäviklo, suo-, pikku– ja lapinsirri sekä tylli ja pikkutylli, vaikkakin nykyään kahlaajia tavataan paikalla vain vähän. Muita alueella tavattavia lajeja ovat mm. lokit ja kalatiirat, harmaahaikara, yleisimmät sorsat lampareissa ja avoveden puolella. Harvinaisuuksista allihaahka, ristisorsa ja jänkäsirriäinen on tavattu.

Sijainti: Liete sijaitsee aivan mäntän keskustassa Metsä-Serla Oy:n eteläpuolella. Lietteen eteläpuoleinen ranta on aidattua tehdasaluetta, eikä sinne pääse kuin erikoisluvalla, mutta lietettä voi tarkkailla Mäntänlahden etelärannalta. Aja tehtaan Rataportin kohdalta n. 600 m sairaalalle päin (Viitta ”Sairaala”), käänny oikealle hiekkatielle. Aja n. 400 m, kunnes voimalinjat leikkaavat tien. Mene tästä esim. linjaa pitkin rantaan ja pystytä kaukoputki.

Kiitokset Suomenselän Lintutieteelliselle Yhdistykselle tästä lintupaikkaesittelystä!