Orivesi, Längelmävesi Hirtopohja

Hirtopohja on matala, luhtarantainen ja ruovikkoinen Längelmäveden lahti. Paikka on hyvä muutontarkkailupiste keväisin ja syksyisin, johon on helppo saapua. Siellä tapaa pirkanmaalaisittain monipuolisen linnuston myös pesimisaikaan.

Yleistä

Hirtopohja on Hirtolahdessa sijaitseva suuren Längelmäveden lahti, jolta avautuu suppea näköala laajalle Koljonselälle. Alue kuuluu osittain Naturaan. Lahdella pesii ja muuttoaikoina (keväisin/syksyisin) levähtää monipuolinen vesilinnusto. Paikalla tapaa myös petolintuja ja alueen rantametsissä kiintoisia metsälajeja. Alue kuuluu osittain Naturaan.

 

Saapuminen

Hirtopohja sijaitsee Hirtolahdessa Orivedeltä Eräjärvelle kulkevan Eräjärventien (3260) vieressä. Oriveden asemalta tulee sinne matkaa n. 12 km. Kun ajetaan Rönnin huvipaikasta Eräjärven suuntaan, tulee ensiksi vastaan Kuoresalmi ja tämän jälkeen Eräpyhän tienhaara oikealle. Tästä jatketaan edelleen Eräjärvelle päin ja edessä näkyy välittömästi kaksi oikealle kääntyvää jyrkähköä mutkaa. Jälkimmäisen mutkan kohdalla vasemmalla avautuu Hirtopohja. Autoille on hieman pysäköintitilaa kulku-uralla, joka johtaa Hirtopohjan venevalkamaan.

Retkeily alueella

Alueella kannattaa retkeillä jokaiseen vuodenaikaan, mutta varsinkin kevät, kesä ja syksy ovat parhaimpia retkeilykausia. Hirtopohja sijaitsee lintujen muuttoreitillä, joten muuttavia lintujakin voi helposti tarkkailla.

Etenkin muuttoaikoina kannattaa ehdottomasti tarkistaa Hirtolahden pellot, jotka avautuvat Eräjärventien toisella puolella. Yksi hyvä tarkkailupiste on lähellä Eräpyhään johtavan tien ja Eräjärventien risteystä.

Ajettaessa hieman eteenpäin Eräjärven suuntaan päästään Längelmäelle johtavan tien alkupään pelloille. Nämäkin on syytä tarkistaa etenkin muuttoaikoina, jolloin Hirtolahden pelloilla voi levähtää suuria lintuparvia.

Liikkumisrajoitukset

Rantaan kannattaa kävellä varovaisesti, koska valkamaan johtavan polun viereisessä purossa on usein lepäileviä ja ruokailevia lintuja. Ruoppauksen päässä oleilee myös mm. kahlaajia ja vesilintuja.

Linnusto

Hirtopohjassa tapaa hyvän valikoiman vesilintuja. Siellä oleskelee säännöllisesti lapasorsia, heinätaveja ja härkälintuja. Silkkiuikkuja pesii runsas kanta. Muuttoaikaan lahdelta voi tavata lapasotkia ja alleja sekä muiden vesilintujen lepäileviä isojakin parvia.

Hirtopohjassa saalistelee ruskosuohaukka, tuulihaukka, varpus- ja kanahaukka, nuolihaukka ja kalasääksi. Lisäksi Hirtopohjan tuntumassa kiertelee mehiläishaukkoja. Muidenkin petolintujen havainnointiin Hirtopohja on hyvä paikka -varsinkin keväisin ja syksyisin muuttoaikaan.

Hirtopohjan ruovikossa on puhallellut säännöllisesti kaulushaikara. Rantaluhdalta saattaa kaikua luhtakanan röhkimistä ja kiljuntaa sekä luhtahuitin piiskansivalluksia. Useana kesänä rytikerttunen on asustanut ruovikkoa.

Toisinaan Hirtopohjan koivukoista on kuulunut Pirkanmaalla harvinaistuvan kuhankeittäjän viheltelyä. Pikkutikka on myös tuttu näky Hirtopohjan rantametsissä. Koreita pyrstötiaisia on siellä liikkeellä useasti.

Hirtolahden pelloilta voi tavata varsinkin keväisin kahlaajaparvia (kuten suokukkoja, liroja, kapustarintoja ym.). Suuriakin laulujoutsen- ja hanhiparvia ruokailee ja lepäilee pelloilla monin keväin ja syksyin.

Harvinaisista Hirtopohjassa tavatuista lajeista mainittakoon rantakurvi, pikkutiira ja haarahaukka. Harmaasorsa on varmistetusti pesinyt lahdella kerran.