Ruovesi, Risujärvi

Risujärvi on pieni peltojen ympäröimä kosteikko Ruoveden Pohtiolla. Lampareen ympärillä on varsin kostea alue, jonka pinta-ala on paljon avovesialuetta suurempi.

Sijainti ja saapuminen

Alueelle pääsee parhaiten tieltä 66 kääntymällä länteen joko etelämpänä Helvetinkoluntielle tai pohjoisempana Pouruntielle. Näiden teiden välissä kulkee Savirannantie, jonka vieressä Risujärvi sijaitsee.

Retkeily alueella

Alue on hallittavissa parhaiten Savirannantieltä hieman avovesialueen koillispuolelta, jossa tie nousee vähän korkeammalle.

Liikkumisrajoitukset

Savirannantie on varsin kapea, joten pysäköinti on tehtävä siten, että se ei haittaa liikennettä tiellä. Keväisin tiellä saattaa olla pahojakin routavaurioita.

Linnusto

Pesimäaikaan alueen linnusto ei ehkä hirveästi sykähdytä. Kurki ja laulujoutsen pesivät, tuulihaukka pesii ladon päässä pöntössä. Isokuovi, töyhtöhyyppä ja tyypilliset peltolinnut peltojen puolella, pajusirkku ja ruokokerttunen rantapuskissa.

Parhaimmillaan tukkasotkia telkkien, sinisorsien ja tavien lisäksi avovesialueella. Myös jouhisorsa pesii ainakin ajoittain. Todettakoon kuitenkin, että puolisukeltajille alueella on lääniä varsin paljon, enin osa näistä ei näyttäydy useinkaan avovedessä. Pesimäaikaan on tavattu myös viiriäinen sekä ruisrääkkä. Alueella pesinee myös mm. pikkulepinkäinen ja käenpiika.

Kuitenkin muuttoaikoina on alueella on varsin vilkasta elämää. Parhaimmillaan huhtikuussa alueen pikkulintumuutto voi olla todella näyttävää. Samoin toukokuun alun kahlaajamuutto liroineen ja muine vikloineen on joskus sykähdyttävää. Muuttoaikaisia havaintoja on esim. heinätavista, lapinsirkusta, sepelrastaasta, nokikanasta sekä metsä– ja merihanhesta.

Alueella nähdään myös petolintuja. Arosuohaukka on nähty muuttoaikana muiden suohaukkojen lisäksi. Alueella tai sen lähistöllä pesii mm. tuuli– ja hiirihaukka.

Aiemmin järvellä pesi pitkään mustakurkku-uikku sekä punasotka Myös luhtahuitti huuteli monena vuonna alueella. Takavuosina järvellä oli yli sadan yksilön naurulokkikolonia, joka yhtenä keväänä äkillisesti siirtyi Visuveden luodoille ja on sittemmin pesinyt siellä vaihtelevalla menestyksellä.