Sastamala, Keskistenjärvi

Luhtainen, liki umpeenkasvanut lintujärvi, jonka rannalla iso ja korkea lintutorni. Keväisin veden ollessa korkeammalla on järvellä vesilintuja, kesällä yöhuutelijoita.

Yleistä: Keskistenjärvi muodostaa yhdessä Tapiolanjärven ja Hanhijärven kanssa järviryhmän, jolle on vedenpinnan laskun vuoksi syntynyt laajalti saraluhtaa. Metsien suojaamat Keskistenjärvi ja Hanhijärvi ovat muutaman hehtaarin kokoisia ja kasvaneet umpeen lähes täysin. Tapiolanjärvi on 12 hehtaarin kokoinen ja sen rannoilla on enemmän peltoja. Avoveden osuus on Tapiolanjärvellä kolmikon huomattavin, mutta kesän aikana kasvillisuus valtaa alaa täälläkin.

Keskistenjärvi, Tapiolanjärvi ja Hanhijärvi kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Järvikolmikko muodostaa myös kansallisesti arvokkaan lintualueen (FINIBA). Keskistenjärvi on näistä monipuolisin. Tornista pystyy tarkkailemaan lintuja melko läheltä.

Sijainti ja saapuminen: Keskistenjärvi sijaitsee Vammalan keskustasta n. 10 km etelään. Järven rannalle on Punkalaitumelle johtavan tien (252) varrelta opastus lintutornille. Auto on kuitenkin jätettävä lintutornin risteyksestä n. 200m eteenpäin sijaitsevalle karting-radan parkkipaikalle. Kävelymatkaa on n. kilometri tornille. Puolet matkasta on soratietä (Ratastie) talojen ohi, loppu merkittyä polkua. Polun varrelta voi parista paikasta katsella osalle järveä. Yöhuutelijoita voi kuunnella myös järven länsipuolelta Hiedanmaantieltä.

Koordinaatit, Keskistenjärvi lintutorni: 61.26394,22.951212

Liikkumisrajoitukset: Autot pitää jättää em. parkkipaikalle. Soratie vie talojen pihojen läpi.

Linnusto: Vesilinnusto on kärsinyt järvien umpeenkasvusta ja taantunut jyrkästi 1990-luvun aikana. Naurulokit ovat kadonneet ja sotkat käyneet satunnaisiksi.
Keskistenjärvellä on kuitenkin huomattavaa arvoa pesimälinnustolle. Järvellä pesii useimmiten joutsen ja parhaimmillaan kolme paria kurkia. Keväällä voi nähdä useita lajeja sorsalintuja ja jonkun verran kahlaajia. Luhtahuittikohteena Keskistenjärvi on huipputasoa ja parhaimmillaan siellä voi huudella useitakin koiraita. Pirkanmaalla harvinaisehkon luhtakanan pesimäpaikkana järvi on ollut 1990-luvun alusta vakituisimpia. Nuolihaukkojen ravintokohteena Keskistenjärvi on ainutlaatuinen, sillä järvellä saattaa iltaisin olla korentopyynnissä useita haukkoja.

Harvinaisuuksina on tavattu kääpiöhuitti (1995), niittysuohaukkapari (2001) joka ilmeisesti yritti pesintää (lajista ei ole vastaavaa havaintoa maakunnasta) ja nuori punajalkahaukka (1996).