Sastamala, Suodenniemi Koivuniemenjärvi

Koivuniemen-, Koura- ja Kirkkojärvi muodostavat yhdessä noin 260 hehtaarin kokoisen vesistökokonaisuuden, jonka rannat ovat melko alavia. Järvistä merkittävin on Koivuniemenjärvi, joka on matala ja polvekkeinen ja sitä ympäröivät pellot. Järvi kasvaa kesän mittaan lähes umpeen. Varsinkin keväisin järvelle kerääntyy muutolta pysähteleviä lintuja runsaasti, erityisesti joutsenia, hanhia ja sorsia. Tulvapeltoja ei järven tuntumassa yleensä ole.

Saapumisohjeet

Järvet sijaitsevat aivan Suodenniemen keskustan tuntumassa. Koivuniemenjärvelle käännytään Laviantieltä (259) pohjoiseen Sävintielle (2594), josta n. 1,5 km päästä vasemmalle Kujalantielle, mistä on viitoitus vanhainkodille. Kirkkojärvelle mennessä jatketaan tietä 259 eteenpäin n.1 km järven näkyessä heti taajaman jälkeen oikealla, Kourajärvi jää tien eteläpuolelle.

Retkeily alueella

Koivuniemenjärveä on helpoin katsella länsirannalla sijaitsevan vanhainkodin rannasta, jolloin auton voi jättää parkkipaikalle. Muualta järveä ympäröiviltä teiden varsilta havainnointi on hankalampaa. Kirkkojärven lahdelmia voi katsella Suodenniementien (259) varrelta tai kirkon läheltä kapealta Koippurintieltä. Kourajärven havainnointi tapahtuu järveä kiertäviltä teiltä.

Liikkumisrajoitukset

Ei erityisiä rajoituksia, mutta Koivuniemenjärveä ympäröi pellot joka suunnalta, joten havainnoinnin on hyvä tapahtua teiltä tai vanhainkodin rannasta.

Linnusto

Keväisin järvellä ruokailee satoja joutsenia (mm. keväällä 2008 peräti 440 yksilöä) ja muuttoaikaan kymmeniä hanhia. Parhaimmillaan voi eri sorsalintuja olla runsaasti, kahlaajia yleensä niukemmin.

Kesäksi järvi hiljenee ja avovesi pienenee. Pesimälajistoon kuuluvat kaulushaikara, ruskosuohaukka, pelloilla keltavästäräkki ja usein järven tuntumassa kuullaan ruisrääkkä ja satakieli. Luhtahuitti on kuultu sekä Koivuniemenjärveltä että Kirkkojärveltä. Kirkkojärven koillisnurkan lahdilla pesii pieni naurulokkiyhdyskunta, jonka seassa voi tavata sorsalintuja.

Syksyllä 2001 tavattiin Koivuniemenjärven pelloilta arosuohaukka. Levähtävien hanhien joukosta on keväisin löytynyt muun muassa meri-, tundra– ja lyhytnokkahanhia.