Sastamala, Villilä

Yleistä

Villilä lintupaikkana käsittää Kokemäenjoen halkoman laajan peltoaukean aivan Pirkanmaan lounaisimmassa kolkassa. Joki muodostaa linjan muuttolinnuille ja pellot levähdysalueen varsin monipuoliselle lajistolle. Alue onkin yksi suosituimmista paikoista odotella varhaiskevään ensimuuttajia maakuntaamme.

Saapuminen

Alueen suosituimmalle havainnointipaikalle pääsee kun lähtee VT12:ta Äetsän suuntaan ja vajaan kahden kilometrin päästä kääntyy vasemmalle Kauvatsantielle ja heti vasemmalle Aarikkalantielle, jonka päässä vasemmalla sijaitsee ns. staijikallio. Hyviä havainnointi paikkoja löytää myös aluetta halkovilta pikkuteiltä esim. itäosassa kulkeva Vesiniityntie tai Kauvatsantieltä poikkeava Sillansivuntie, jonka varrella sijaitsee nyttemmin jo osittain maalla täytetty Paskolampi.

Retkeily alueella

Alueella retkeillessä on erityisen tärkeää kunnioittaa yksityispihojen rauhaa, etenkin staijikallion ympäristössä. Auton pysäköinnissä pitää myös huomioida, ettei tukita muuta liikennettä kuten peltoteille pääsyä.

Linnusto

Alueella pesivistä lajeista voisi mainita vaikkapa peltopyyn, ruisrääkän ja harmaapäätikan. Parhaimmillaan alue on kuitenkin muuttoaikoina, jolloin lajisto on hyvinkin monipuolista ja runsasta. Keväiset kurki– ja merikotkamuutot ovat aivan maakuntamme kärkitasoa, ja esim. maakotka ja muuttohaukka ovat jokavuotisia lajeja. Myös hanhia sekä joutsenia kerääntyy alueen pelloille runsain määrin. Keväisin sulamisvesien aiheuttamat tulvat keräävät pelloille runsaasti vesilintuja ja kahlaajia. Alueella tavattujen harvinaisuuksien lista on pitkä, esimerkkinä mainittakoon mandariinisorsa, lumihanhi, kattohaikara, aro- ja niittysuohaukka, punajalkahaukka, tunturihaukka, lampiviklo, pikkukajava, mustatiira, sepelrastas ja sitruunavästäräkki.