Virrat, Vermasjärvi Mäntylänlahti

Mäntylänlahti on Vermasjärven pohjoiseen pistävä lahti. Se on kymmenien hehtaarien laajuinen kosteikko, joka keväällä lainehtii tulvajärvenä, mutta kesällä se kuivuu muutamaa silmäkettä lukuunottamatta lähes täysin.

Alueella pesii vuosittain noin 50 lintulajia. Parhaimpia pesimälajeja ovat nokikana, punasotka, lapasorsa, pikkulokki, kurki, laulujoutsen ja melkein ruskosuohaukka (pari oleskellut). Suojelupistearvo on valtakunnallisten merkittävien lintuvesien tasoa. Vesilintujen ja kahlaajien lisäksi alueella saalistaa runsaasti ympäristön lintuja, mm. petolintuja nähdään vuosittain kymmenkunta lajia.

Lintuharrastajan kannalta alue on parhaimmillaan keväällä muuttoaikaan, jolloin Mäntylänlahdella lepäilee satoja sorsia ja kahlaajia. Joutsenia paikalla on havaittu enimmillään lähes 400. Joukossa havaitaan toisinaan myös harvalukuisempia lajeja, kuten pikkujoutsenia, useita hanhilajeja, lapasotkia ja uiveloita. Alueella laulelee kesäisin myös yölaulajia kuten luhtahuitti, ruisrääkkä, satakieli ja kerttusia.

Sijainti: Alue sijaitsee Virtain keskustasta noin 10 km luoteeseen. Ajetaan valtatie 23:lta lähtevää Äijännevan tietä n. 5 km. Viitoitus ohjaa lintutornille, jossa on myös nuotiokota ja WC.

Kiitokset Suomenselän Lintutieteelliselle Yhdistykselle tästä lintupaikkaesittelystä!