Tärkeät lintualueet

Maakunnan tärkeät lintualueet (MAALI) on hanke, missä etsitään Pirkanmaan tärkeät lintualueet. Projektin tuloksena syntyi raportti, josta löytyvät Pirkanmaan arvokkaat lintualueet. Avaa raportti kuvaa klikkaamalla ( pdf, 17 Mt ).

 

Miksi tärkeät lintualueet selvitettiin?

Tärkeiden lintualueiden tavoitteena on ohjata maankäyttöä siten, että kohteilla on perustellut ja realistiset mahdollisuudet tulla merkityiksi esimerkiksi maakuntakaavaan. Pirkanmaalla vuosi 2012 oli erittäin tärkeä, sillä uuden maakuntakaavan suunnittelu oli jo aloitettu, valmisteluvaihe on vuosi 2013 ja kaavaluonnos valmistunee vuodenvaihteessa 2013-2014. Kaava ohjaa pitkäksi aikaa maakunnan maankäyttöä, onhan sen nimeksi laitettu Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Jotta voimme vaikuttaa kaavaan ajoissa, pitää meillä olla hyvää ja tuoretta linnustotietoa, jonka pohjalta nimeämme tärkeät lintualueet ja tiedot pitää olla julkaistu.

Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Kiitos kaikille MAALI-hankkeeseen osallistuneille ja havaintojaan ilmoittaneille!

Kerääntymäaluiden valintaperusteet

Pesimäalueiden (soiden) valintaperusteet

Pirkanmaan tärkeät lintualueet, luettelo kunnittain