Lintuviesti

Lintuviesti on PiLY:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lintuja ja lintuharrastusta käsittelevä värikäs jäsenlehti, jonka saa liittymällä PiLYn jäseneksi. Lehden voi myös käydä lukemassa useimmissa Pirkanmaan alueen kirjastoissa ja sen irtonumeroita voi tilata osoitteesta .

Lintuviestissä julkaistaan monipuolisesti artikkeleita, kuten vuodenaikais- ja harvinaisuuskatsauksia, erilliskatsauksia, lintututkimuksia, retkikertomuksia, henkilöesittelyitä, yhdistysasiaa sekä erinäisiä ajankohtaisia aiheita käsitteleviä lyhyesti-juttuja. Lehden sisältöön kuuluvat myös useat artikkelisarjat, kuten harvalukuisia lajeja esittelevä Mikä toi on?, männävuosien lintukirjallisuutta luotaava Linnut kirjoissa ja hauskoja sattumuksia sekä mielenkiintoisia henkilöitä esittelevä Sitä nuijausta en unohda.

Hieman historiasta

Lintuviestin historia ulottuu aina vuoteen 1973, jolloin ensimmäinen tulevaa lehteä enteilevä Jäsentiedote julkaistiin. Paria vuotta myöhemmin lehden uudeksi nimeksi valittiin useiden ehdotusten joukosta kätevä ja yksiselitteinen ”Lintuviesti”. Sitähän lehti tarjoaa: viestiä linnuista ja lintuharrastuksesta yhdistyksemme jäsenille.

Viime aikoina suuria harppauksia on koettu, kun painotekniikan kehittymisen myötä Lintuviesti on siirtynyt neliväriaikaan, aluksi kansissa ja vuodesta 2005 alkaen koko lehdessä. Toimitukseen ja taittoon on panostettu paljon, mikä on myös näkynyt ansaitusti lehden laadussa ja suosiossa. Artikkeleita ja kuvia on tarjottu lehteen paljon enemmän kuin aiemmin.

Lintuviestin toimitus haluaa kiittää PiLYn jäsenistöä, joka innokkaasti tuottaa laadukasta sisältöä lehteen! Jos haluat kirjoittaa artikkeleita tai toimittaa kuvia lehteen, ota yhteyttä päätoimittajaan .

Julkaistuja artikkeleita

Lintuviestissä 2/1981 julkaistu kertomus PiLY:n Gruusian matkasta, kirjoittaja Lasse Kosonen.

Lintuviestissä 2/2006 julkaistu kertomus Karjusuosta, menetetystä lintuparatiisista Tampereella (pdf-tiedosto, 195 kilotavua). Kirjoittaja Lasse Kosonen.

Lintuviestissä 3/2006 julkaistu artikkeli Pirkanmaan varpuspöllötutkimuksesta (pdf-tiedosto, 688 kilotavua). Kirjoittajat Jaakko Syrjänen, Martti Lagerström ja Pekka Rintamäki.

Lintuviestissä 4/2006 julkaistu tietopaketti kaupunkilinnuista (pdf-tiedosto, 264 kilotavua). Kirjoittaja Johan Tast.

Lintuviestissä 4/2006 julkaistu artikkeli kaupunkihuuhkajista (pdf-tiedosto, 207 kilotavua). Kirjoittaja Raimo Seppälä.

Lintuviestissä 4/2006 julkaistu kertomus naakasta naapurina (pdf-tiedosto, 208 kilotavua). Kirjoittaja Harri Sulonen.

Lintuviestissä 4/2006 julkaistu artikkeli lintujen tieteellisistä nimistä (pdf-tiedosto, 157 kilotavua). Kirjoittaja Pekka Rintamäki.

Lintuviestissä 1/2007 julkaistu tietopaketti kuukkelista (pdf-tiedosto, 4,8 megatavua). Kirjoittaja Peter Uppstu.

Lintuviestissä 3/2007 julkaistu artikkeli Pohjolan linnut värikuvin -teoksesta (pdf-tiedosto, 175 kilotavua). Kirjoittaja Lasse Kosonen.

Lintuviestissä 4/2007 julkaistu artikkeli kaupunkihuuhkajista (pdf-tiedosto, 187 kilotavua). Kirjoittaja Raimo Seppälä.

Lintuviestissä 3/2009 julkaistu artikkeli vuoden 2009 elonkorjuu-kisasta lyhentämättömänä (pdf-tiedosto, 46 kilotavua). Kirjoittaja Ilkka Sahi.

Sisältöluettelot 1973–2005

Lintuviestin sisältöluettelot vuosilta 1973–2005 näet oheisesta Lintuviestissä 1/2006 julkaistusta artikkelista (pdf-tiedosto, 285 kilotavua).