Toimihenkilöt

PiLYn toimihenkilöt

Hallitus 2022

PiLYn asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä neljä muuta jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi. Hallitukseen valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle yhdistyksen syyskokouksessa; erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Jukka T. Helin         puheenjohtaja#pily.fi           050-356 3231   puheenjohtaja
Timo Havimo           timo.havimo#gmail.com    040-0633875     jäsen
Tuija Palonen           tuija.m.palonen#gmail.com                           taloudenhoitaja
Toni Eskelin              toni.eskelin#gmail.com                                   jäsen
Valtteri Salonen       valtsalonen#gmail.com   050-598 7337        varapuheenjohtaja

Niklas Paulaniemi   npaulaniemi#gmail.com                                             
Minna-Liisa Vesanen        minnaliisavesanen#gmail.com    050-5826383       sihteeri, jäsensihteeri
Ville Wallgrén                                                                                           jäsen


Lintulaskentojen edistäminen ja koordinointi PiLY:n toimialueella

Heikki Innala heikki-pekka.innala#pp.inet.fi
Kim Kuntze kim.kuntze#gmail.com
Petri Seppälä petri.seppala#fimnet.fi 040-588 3164


Nuorisojaosto järjestää alle 25-vuotiaille suunnattua toimintaa. Nuorisojaosto retkeilee säännöllisesti Pirkanmaalla etenkin viikonloppuisin. Retkille pääsee mukaan kysymällä infoa npaulaniemi#gmail.com tai liittymällä nuorisojaoston WhatsApp ryhmään. Ryhmään pääsee liittymään laittamalla viestiä 0442111012 (Niklas Paulaniemi).

Niklas Paulaniemi npaulaniemi#gmail.com vetäjä


PiLYn suojelutoimikunnan tehtävänä on tehostaa suojeluasioiden käsittelyä yhdistyksessä. Voit ottaa yhteyttä suojeluvastaavaan suojeluasioissa, joihin kaivataan yhdistyksen kannanottoa tai toimia.

Kari Laamanen kari.e.laamanen#outlook.com jäsen
Sanna Junttanen sanna.junttanen#kolumbus.fi jäsen
Pekka Rintamäki printamki#yahoo.com jäsen
Timo Laine tikka.laine#pp.inet.fi jäsen
Kim Hietikko kimhietikko#wippies.fi jäsen
PiLY:n havaintotoimikunta
ylläpitää yhdistyksen Tiira-järjestelmässä sijaitsevaa havaintotietokantaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat havaintojen tarkistaminen (alueharvinaisuuskomitean ohella), mielenkiintoisuus- ja salausmäärittelyiden ylläpitäminen, koontihavaintojen tekeminen ja Tiiran havaintojen toimittaminen eri tahojen käyttöön.

Petri Seppälä petri.seppala#fimnet.fi 040-588 3164 aluevastaava
Peter Uppstu peter.uppstu#gmail.com jäsen
Ilkka Sahi ilkka.sahi#saunalahti.fi jäsen
Pekka Rintamäki printamki#yahoo.com jäsen
Kim Kuntze kim.kuntze#gmail.com jäsen

Aluerariteettikomitean eli ARK:n tehtävänä on tarkastaa Pirkanmaan alueella tehdyt harvinaisuushavainnot.

Pekka Suhonen  pekka_suhonen#yahoo.com  jäsen
Niklas Paulaniemi npaulaniemi#gmail.com puheenjohtaja
Pekka Rintamäki printamki#yahoo.com jäsen
Valtteri Salonen valtsalonen#gmail.com
Petri Salo petesalo#gmail.com jäsen
Aarne Ohtonen aarne.ohtonen#elisanet.fi jäsen


BirdLife-edustajat 2022 – 2023

Ylintä päätäntävaltaa BirdLife Suomessa käyttää jäsenyhdistysten valitsemista edustajista koostuva edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. BirdLife Suomella on 30 jäsenyhdistystä, joilla on yhteensä 89 edustajaa. Edustajien määrä perustuu kunkin jäsenyhdistyksen jäsenmäärään – PiLYllä edustajia on kuusi.

Timo Havimo
Tuija Palonen  tuija.m.palonen#gmail.com
Ulla Siuko
Petri Seppälä  petri.seppala#kopteri.net
Valtteri Salonen
Toni Eskelin
Jukka T. Helin  jukka.helin#kotiposti.net


Arkistot

Yhdistyksen arkisto, havainnot ja kirjasto:

Arkistonhoitaja Stina Pohjankorpi ahvestin#gmail.com puh. 040-7796686

Kuva-arkisto Gallerian ylläpito:

kuva-arkisto#pily.fi


Lintuviesti

Lintuviesti on PiLYn neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Lehden aihepiirinä on Pirkanmaalainen linnusto ja lintuharrastus.

Stina Pohjankorpi lintuviesti#pily.fi päätoimittaja
Kristian Seppälä kristian.seppala#tampere.fi taittaja
Helena Forss helena.forss#fimnet.fi oikolukija
Martti Partanen marttipartanen#gmail.com oikolukija
Petri Seppälä petri.seppala#fimnet.fi toimittaja
Raimo Seppälä raimo.seppala#nic.fi toimittaja, yhdistyksen kuvavastaava


Retkikummit

Retkikummit ovat yhdistyksen jäseniä, jotka ovat lupautuneet vetämään yleisölle suunnattuja linturetkiä.

Jukka T. Helin jukka.helin#kotiposti.net 050-356 3231         Tampere (BirdLife)
Olavi Kalkko olavi.kalkko#kolumbus.fi                                 Tampere (Pily)
Kimmo Karppinen koo.karppinen#gmail.com                        Orivesi (BirdLife)
Kim Kuntze kim.kuntze#gmail.com                                       (BirdLife)
Petri Seppälä petri.seppala#fimnet.fi                                        Sastamala (BirdLife)
Anne Viitalaakso nokianlintukoulu#gmail.com                      Nokia (BirdLife)
Jarmo Koivisto koijar#luukku.com                                           Nokia (BirdLife)
Kim Hietikko kimhietikko#wippies.fi                                      Tampere (BirdLife)
Ilkka Sahi ilkka.sahi#saunalahti.fi                                           Ruovesi (Pily)
Kari Salo karihk.salo#kolumbus.fi                                           Orivesi (BirdLife)
Eila Smolander eo.smolander#elisanet.fi                               Orivesi (BirdLife)
Ville Wallgrèn ville.nykane#gmail.com                                  Tampere (Pily)

Lisää tietoa retkikummeista.


www-vastaavat

PiLYn www-vastaavat päivittävät tätä sivustoa.

Jukka T. Helin jukka.helin#kotiposti.net
Tuija Palonen tuija.m.palonen#gmail.com


Muut toimihenkilöt

Vuoden lintu 2022 pikkulokki ja naurulokki

Maalivastaava Petri Seppälä petri.seppala#fimnet.fi 040-588 3164
Lintuaseman hoitaja Vesa Tuominen kanlas#pily.fi
Nokian Lintukoulu Anne Viitalaakso ja Jarmo Koivisto
nokianlintukoulu#gmail.com