Yhdistys linnuista kiinnostuneille

 

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys eli BirdLife Pirkanmaa on yhdistys kaikille linnuista kiinnostuneille! Kattojärjestömme on BirdLife Suomi ja sitä kautta olemme osa kansainvälistä BirdLifea, maailman suurinta ympäristöjärjestöjen yhteenliittymää.  Yhdistys tekee aktiivista suojelu- ja tutkimustyötä, samalla kun jäsenistölle tarjotaan arvokkaita etuja erinäisten tapahtumien, julkaisujen ja muiden hyötyjen kautta. Lue lisää jäsenyydestä ja jäseneduista!

Tarkoituksenamme on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, tutkimusta ja suojelua. Lisäksi toimimme alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. Pyrimme siis parhaamme mukaan toimimaan maakunnallisena kokoavana voimana alan harrastajien keskuudessa. Käytännössä toimintamme koostuu useista eri elementeistä:

  • Järjestämme vuosittain seitsemän lintuiltaa
  • Järjestämme erilaisia retkiä ja kursseja
  • Julkaisemme neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Lintuviesti-lehden
  • Suoritamme eri tahoille linnustoselvityksiä ja teemme omaa alan tutkimusta
  • Osallistumme erilaisiin valtakunnallisiin linnustonseurantaprojekteihin
  • Ylläpidämme lintuasemaa Kangasalan Kirkkojärvellä; asema toimii lintujen rengastuspaikkana
  • Pidämme yhteyttä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisiin yhteisöihin (mm. paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset)
  • Pyrimme vaikuttamaan linnustolle ja luonnolle haitallisiin hankkeisiin paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

Lintuharrastus on sellaista kuin mitä siitä itse tekee. Yhdistyksen jäsenet muun muassa retkeilevät moninaisilla lintupaikoilla eri vuodenaikojen mukaan, ruokkivat lintuja talvella, seuraavat lintujen muuttoa keväin syksyin, valokuvaavat lintuja, pystyttävät pönttöjä ja tekevät tekopesiä niitä tarvitseville linnuille, seuraavat lintujen pesimistä ja tekevät täsmätutkimuksia eri lajien parissa. Kaikille jäsenille yhteistä on kiinnostus lintuja kohtaan, jokaisella omalla tavallaan.

 

Monilla harrastajilla lintuharrastuksesta on muodostunut monipuolinen kokonaisuus, jossa sijansa on niin erilaisilla harrastusmuodoilla kuin myös yhdistystoiminnallakin. Erilaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ajoittain laajaakin yhteistyötä, jonka organisoinnissa paikallisella yhdistyksellä on merkittävä rooli.

 

Kaikki linnuista kiinnostuneet ovat tervetulleita yhdistykseen!