Yhdistys linnuista kiinnostuneille

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys eli PiLY on yhdistys kaikille linnuista kiinnostuneille! PiLY tekee aktiivista suojelu- ja tutkimustyötä, samalla kun jäsenistölle tarjotaan arvokkaita etuja erinäisten tapahtumien, julkaisujen ja muiden hyötyjen kautta. Lue lisää jäsenyydestä ja jäseneduista!

Hieman historiastamme

Yhdistys on perustettu Tampereella vuonna 1970, alun perin Tampereen Lintutieteellinen Yhdistys -nimisenä. Vuonna 1993 nimi muutettiin nykyiseksi ja paremmin yhdistyksemme laajentunutta toimialuetta kuvaavaksi nimeksi. Vuoden 1996 alusta vaihtui yhdistyksemme tunnuslintu kuikasta nykyiseen huuhkajaan; nykyisen logon on piirtänyt Kari Eischer. Viime vuosina reippaasti kasvanut jäsenmäärämme on ylittänyt 1300:een jäsenen rajan vuonna 2020.

PiLY on lintuharrastajien keskusjärjestön BirdLife Suomen eli silloisen Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton (LYL) perustajajäsen. PiLY on valittu BirdLifen vuoden lintuyhdistykseksi kolme kertaa, viimeksi vuonna 2006.

Tavoitteita ja toimintaa

PiLYn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lintuihin kohdistuvaa harrastusta, tutkimusta ja suojelua. Lisäksi toimimme alan harrastajien alueellisena yhdyssiteenä. Pyrimme siis parhaamme mukaan toimimaan maakunnallisena kokoavana voimana alan harrastajien keskuudessa. Käytännössä toimintamme koostuu useista eri elementeistä:

  • Järjestämme vuosittain seitsemän lintuiltaa
  • Järjestämme erilaisia retkiä ja kursseja
  • Julkaisemme neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Lintuviesti-lehden
  • Julkaisemme Lintuviestissä alueelliset vuodenaikais- ja harvinaisuuskatsaukset
  • Suoritamme eri tahoille linnustoselvityksiä ja teemme omaa alan tutkimusta
  • Osallistumme erilaisiin valtakunnallisiin linnustonseurantaprojekteihin
  • Ylläpidämme lintuasemaa Kangasalan Kirkkojärvellä; asema toimii lintujen rengastuspaikkana
  • Pidämme yhteyttä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisiin yhteisöihin (mm. paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset)
  • Pyrimme vaikuttamaan linnustolle ja luonnolle haitallisiin hankkeisiin paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

Monipuolinen jäsenistö

Lintuharrastus on sellaista kuin mitä siitä itse tekee. PiLYläiset muun muassa retkeilevät moninaisilla lintupaikoilla eri vuodenaikojen mukaan, ruokkivat lintuja talvella, seuraavat lintujen muuttoa keväin syksyin, valokuvaavat lintuja, pystyttävät pönttöjä ja tekevät tekopesiä niitä tarvitseville linnuille, seuraavat lintujen pesimistä ja tekevät täsmätutkimuksia eri lajien parissa. Kaikille pilyläisille yhteistä on kiinnostus lintuja kohtaan, jokaisella omalla tavallaan.

Monilla harrastajilla lintuharrastuksesta on muodostunut monipuolinen kokonaisuus, jossa sijansa on niin erilaisilla harrastusmuodoilla kuin myös yhdistystoiminnallakin. Erilaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ajoittain laajaakin yhteistyötä, jonka organisoinnissa paikallisella yhdistyksellä on merkittävä rooli.

Kaikki linnuista kiinnostuneet ovat tervetulleita PiLY:een!